Kategoria: Kościół Katolicki

Handel w świątyni

Interesuje mnie ewangeliczna historia wypędzenia przekupniów ze świątyni oraz proceder kupczenia tzw. dobrami duchowymi. Które z praktyk Kościoła rzymskokatolickiego – z biblijnego puntu widzenia – należy uznać za szczególnie naganne?   Zacznijmy od wydarzenia opisanego w Ewangeliach. Przede wszystkim wyjaśnić…

Pochodzenie, odpowiedzialność i nawracanie

Wszystkie wyznania chrześcijańskie, nawet te mentalnie bardzo odległe od katolicyzmu, czy też prawosławia, jakby nie patrzeć od nich pochodzą. W związku z tym też ponoszą odpowiedzialność za potworne zbrodnie Kościoła. Czy zatem jakiekolwiek wyznanie mieniące się chrześcijańskim ma jeszcze moralne…

Znak krzyża

Czy Pan Jezus umarł na krzyżu czy na palu? Czy krzyż słusznie uznawany jest za przedmiot kultu? Czy bez wizerunku może wisieć na ścianie? Czy należy się żegnać w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego?

Wniebowzięcie NMP

W związku ze zbliżającym się świętem Wniebowzięcia NMP chcę zapytać: czy to prawda co głosi Kościół katolicki, że Maria po śmierci z duszą i ciałem została wzięta do nieba? Czy Pismo Święte to potwierdza oraz czy  potwierdza inne dogmaty maryjne?…

Kult maryjny

Nurtuje mnie pytanie, jak przedstawia sie sprawa z Marią, matką Pana Jezusa. Czy słusznie została nazwana Matką Boską i czy należy się do niej modlić? czytaj więcej…  

Inny Dekalog

Nurtują mnie pytania dotyczące Dekalogu. Czy to prawda, że przykazania Dekalogu zostały zmienione? A jeśli tak, to co zostało zmienione i dlaczego? Czytaj więcej

Ekskomunika

W dniach 4-5 maja (2006) media podały, że w Chinach wyświęcono dwóch biskupów bez zgody papieskiej. Watykan uznał święcenia za nieważne i zagroził wyświęconym biskupom ekskomuniką. Czy słusznie? Co mówi Biblia o wyświęcaniu biskupów i z jakich powodów można kogoś…

Papiestwo w proroctwie Daniela

Wizja proroka Daniela (Dn 7.) przedstawia  dalszy obraz świata politycznego od jego czasów, aż do ustanowienia Królestwa Bożego. Kim jednak jest ,,mały róg”, który przedstawiony został jako największy przeciwnik Boga oraz ,,świętych Najwyższego”? Czy można go utożsamić z postacią ,,małego…

Religia Konstantyna

Interesuje mnie epoka konstantyńska, a szczególnie zmiany, jakich  dokonał cesarz Konstantyn w doktrynie chrześcijańskiej. Czy ten cesarz był chrześcijaninem? Czytaj więcej

Sakrament Namaszczenia chorych

To sakrament, który zazwyczaj bywa udzielany wiernym w obliczu śmiertelnej choroby. Podobnie jak w przypadku wszystkich sakramentów, Kościół twierdzi, że sakrament ten został ustanowiony przez Chrystusa. Podstawą zaś tego twierdzenia ma być tekst z Listu św. Jakuba (5.14-16). Nasuwa się…

Sakrament Małżeństwa a Biblia

W encyklice papieża Leona XIII czytamy: „Tak jak Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, tak też przekazał i powierzył kościołowi całe ustawodawstwo dotyczące małżeństwa. Kościół zawsze i wszędzie sprawował to pełnomocnictwo, a mianowicie tak, aby było wiadomo, że jest ono…

Sakrament Kapłaństwa a Biblia

Zdaniem Kościoła rzymskokatolickiego, sakrament kapłaństwa został ustanowiony przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to rzekomo apostołowie otrzymali ogromną władzę nad znakami sakramentalnymi, a nawet nad samym Bogiem. Powstaje pytanie, czy Jezus Chrystus rzeczywiście ustanowił sakrament kapłaństwa i obdarował apostołów taką…

Sakrament pokuty

Podstawą katolickiego sakramentu pokuty są przede wszystkim słowa: „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane”(J 20.23).Czy jednak Jezus wypowiadając te słowa, miał na myśli tajemną spowiedź uszną przed kapłanem? Czy to prawda, że Chrystus obecny jest…

Sakrament Eucharystii a Biblia

Interesuje mnie pochodzenie mszy, a mianowicie, jak doszło do tego, że ostatnia wieczerza paschalna, jaką Jezus spożył z apostołami wieczorem czternastego dnia miesiąca nisan, stała się kulminacją ofiary mszalnej? Czego tak naprawdę uczy Biblia na ten temat? Czy potwierdza, że…