Kategoria: Księga Daniela

Wielki ucisk – Księga Daniela

   Wielu ludzi wierzących interesuje się zagadnieniem wielkiego ucisku, o którym wspomina Księga Daniela (12.1), Ewangelie (Mt 24.21; Mk 13.19) i Księga Apokalipsy (7.14). Zazwyczaj pytają o znaczenie samego pojęcia ,,wielki ucisk” i czy chrześcijanie w czasie ucisku będą na…

Jezus w oczach Żydów – Księga Daniela

Oto dlaczego świat żydowski zadrżał, kiedy na kilka miesięcy przed śmiercią w 2006 r. jeden z najpoważniejszych rabinów Jerozolimy Yitzak Kaduri (zmarł w wieku 108 lat) sporządził notatkę, która miała być według jego życzenia odczytana dopiero po jego śmierci. Ku zaskoczeniu wszystkich…

Papiestwo w proroctwie Daniela

Wizja proroka Daniela (Dn 7.) przedstawia  dalszy obraz świata politycznego od jego czasów, aż do ustanowienia Królestwa Bożego. Kim jednak jest ,,mały róg”, który przedstawiony został jako największy przeciwnik Boga oraz ,,świętych Najwyższego”? Czy można go utożsamić z postacią ,,małego…

Europa w proroctwach – Księga Daniela

 Bardzo często słyszy się, że zjednoczenie Europy, to wypełnienie dawno temu zapowiedzianych proroctw. Czy jest tak w istocie? A jeśli tak, to które proroctwa o tym mówią? No i skąd pewność, że nie były one spisane już po faktach? Przede…