Kategoria: Jezus – Jeszua

Czy Jezus jest Lucyferem?

Komu przynależy się tytuł Lucyfer? Czy to możliwe, że Jezus jest Lucyferem? Czy takie słowo występuje w ogóle w Biblii? Czy szatan ma

Dlaczego nie obchodzimy Bożego Narodzenia?

Jako ewangelicznie wierzący chrystianie/mesjanie, nawiązując do nauki Jezusa i wysłanników (apostołów) oraz wiary pierwszych chrystian nie obchodzimy tzw. “świąt Bożego Narodzenia”. Staramy się jednak wykorzystywać okres tych świąt, aby nawiązując do tego, że ludzie wspominają narodziny Chrystusa, mówić innym ludziom…

Stwórca – kto stwarzał świat?

W środowisku chrześcijańskim panują różne opinie na temat stworzenia świata. Jedni wierzą, że został on stworzony przez Boga, inni – że to Jezus był stwórcą, a jeszcze inni uważają, że Bóg współdziałał z Jezusem. Która z tych opinii jest właściwa?…

Broszura – Czy Biblia uczy o Trójcy?

Nie wszyscy wierzący zdają sobie sprawę z tego, że na rozwój podstaw dogmatu o Trójcy Świętej ogromny wpływ miały m.in. takie czynniki jak politeizm starożytnych religii, filozofia grecka (platonizm), długotrwałe spory chrystologiczne oraz względy polityczne, czyli nacisk samych cesarzy, dla…

Jezus w oczach Żydów – Księga Daniela

Oto dlaczego świat żydowski zadrżał, kiedy na kilka miesięcy przed śmiercią w 2006 r. jeden z najpoważniejszych rabinów Jerozolimy Yitzak Kaduri (zmarł w wieku 108 lat) sporządził notatkę, która miała być według jego życzenia odczytana dopiero po jego śmierci. Ku zaskoczeniu wszystkich…

Religia Konstantyna

Interesuje mnie epoka konstantyńska, a szczególnie zmiany, jakich  dokonał cesarz Konstantyn w doktrynie chrześcijańskiej. Czy ten cesarz był chrześcijaninem? Czytaj więcej

Znaczenie ofiar

Dlaczego prawo mojżeszowe wymagało ofiar i całopaleń, skoro Bóg [JHWH] u swych sług ceni najbardziej serce przepełnione miłością? Czytaj więcej…

Jezus a Bóg

Czy pierwsi chrześcijanie, dawniejsi wyznawcy judaizmu, wierzyli, że Jezus Chrystus to Syn-Bóg z katolickiej Trójcy? Czy Jezus Chrystus to Jahwe ze Starego Testamentu? Co na ten temat mówi Biblia? Czytaj więcej…  

Czy Jezus się pomylił?

Dlaczego w artykule ,,Omylni apostołowie?”  przemilczał Pan fakt, że w świetle ewangelii synoptycznych mylił się również Jezus? Czyż nie dowodzą tego słowa Jezusa: ,,Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące…