Kategoria: Prawdy Wiary

Dlaczego Pan Bóg nie istnieje?

Czy Biblia mówi coś o “Panu Bogu”? Dlaczego usuwa się imię Boga a zostawia imiona bożków? Jaki cel ma usunięcie imienia Boga Jahwe? Czy Bóg jest w ogóle nazywany Panem? Jakie znaczenie mają

Wino w Biblii

Na naszej stronie została zamieszczona pełna wersja książki pt. Wino w Biblii. Jest to jednak w języku angielskim. Skrócona wersja została