Sakrament Kapłaństwa a Biblia

Print Friendly, PDF & Email

Zdaniem Kościoła rzymskokatolickiego, sakrament kapłaństwa został ustanowiony przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to rzekomo apostołowie otrzymali ogromną władzę nad znakami sakramentalnymi, a nawet nad samym Bogiem. Powstaje pytanie, czy Jezus Chrystus rzeczywiście ustanowił sakrament kapłaństwa i obdarował apostołów taką władzą, jaką sobie przypisują kapłani rzymskokatolickiego? Czego faktycznie uczy Biblia na temat kapłaństwa? 

Czytaj więcej…