Czy Biblia mówi coś o święceniu Niedzieli?

Na naszej stronie zamieściliśmy kolejną część wykładu brata Rafała Kowalewskiego z cyklu Szabat w Biblii pt. Fragmenty Pism Mesjańskich rzekomo popierające Niedzielę. Czy pożegnalne spotkanie z apostołem Pawłem usuwa jedno z przykazań? Czy miało ono miejsce w pierwszy dzień po Szabacie czy w jeden z Szabatów? Czy łamanie chleba

Wróżka z Endor

Czy historia wróżki z Endor i wywołania Samuela nie dowodzi istnienia demonów? Czy demony mieszkają pod ziemią i z niej wychodzą? A może mieszkają w grobach? Czy Samuel po śmierci był nieświadomy i spał jak wszyscy ludzie, czy też

Czym jest śmierć, dusza i zmartwychwstanie? – nagranie z pogrzebu Marcina Karłowicza

Na naszej stronie zamieściliśmy link do nagrania z ostatniego pożegnania naszego brata Marcina Karłowicza. Pogrzeb odbył się na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie w dniu 26.07.2021 r. Uroczystość prowadził i Słowem usługiwał brat Rafał Kowalewski. Czy po śmierci człowiek ma jeszcze jakąś świadomość? Czy dusza jest

Natura i preegzystencja Jezusa

W ostatnim czasie Punkty Misyjne w Czerwionce i Żywcu zorganizowały zgromadzenia szabatowe w tych miastach. W dniu 26.06.2021 r. odbyło się zgromadzenie w Czerwionce-Leszczynach w którym uczestniczyło 15 osób a 10.07.2021 r. odbyło się zgromadzenie szabatowe w Żywcu w którym brało udział 13 osób. Poniżej zamieszczamy nagrania ze zgromadzenia w