Kategoria: Trójca Święta a Biblia

Stwórca – kto stwarzał świat?

W środowisku chrześcijańskim panują różne opinie na temat stworzenia świata. Jedni wierzą, że został on stworzony przez Boga, inni – że to Jezus był stwórcą, a jeszcze inni uważają, że Bóg współdziałał z Jezusem. Która z tych opinii jest właściwa?…

Czy należy używać imię Boże – Jahwe?

 1) Informacje o imieniu Bożym i tetragramie a) Tetragram (gr. tetra – cztery, gramma – litera) – w j. hebrajskim nie ma samogłosek i są tylko spółgłoski, więc aby odczytać jakiekolwiek słowo to trzeba wstawić do niego samogłoski. Podobnie w…

Broszura – Czy Biblia uczy o Trójcy?

Nie wszyscy wierzący zdają sobie sprawę z tego, że na rozwój podstaw dogmatu o Trójcy Świętej ogromny wpływ miały m.in. takie czynniki jak politeizm starożytnych religii, filozofia grecka (platonizm), długotrwałe spory chrystologiczne oraz względy polityczne, czyli nacisk samych cesarzy, dla…

Znak krzyża

Czy Pan Jezus umarł na krzyżu czy na palu? Czy krzyż słusznie uznawany jest za przedmiot kultu? Czy bez wizerunku może wisieć na ścianie? Czy należy się żegnać w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego?

Duch Święty

Większość chrześcijan wyznaje: ,,Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie  odbiera uwielbienie i chwałę”. Czy jednak to wyznanie jest zgodne z nauką Biblii? Proszę o wyjaśnienie mi istoty…

Jezus a Bóg

Czy pierwsi chrześcijanie, dawniejsi wyznawcy judaizmu, wierzyli, że Jezus Chrystus to Syn-Bóg z katolickiej Trójcy? Czy Jezus Chrystus to Jahwe ze Starego Testamentu? Co na ten temat mówi Biblia? Czytaj więcej…  

Jedynie Jahwe

Czy istnieją jeszcze inni bogowie – oprócz  Jahwe – jak zdają się to sugerować dwa pierwsze przykazania Dekalogu, i jakie to ma znaczenie dla nas – nie-Żydów? Czytaj więcej…

Formuła chrztu podstawą nauki o Trójcy?

Wiadomo, że w ewangelii Mateusza znajduje się polecenie, by apostołowie nauczali wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mat.28,19). Słowa te stanowią dla wielu kościołów podstawę nauki o Trójcy Świętej, a także podstawę dla formuły…