Kategoria: Kościół

Kościół a polityka

Czy rzeczą właściwą z punktu widzenia Biblii jest faworyzowanie przez polityków doktryny kościelnej i wprowadzenie w życie dogmatów katolickich? Czy media religijne powinny zajmować się sprawami politycznymi ,,w trosce o dobre wspólne”?   O ile w ramach państwa teokratycznego w…

Państwo – Biblia – Kościół

Interesuje mnie związek religii z polityką, Kościoła z państwem – czyli jego początki, rozwój i skutki – oraz czy Biblia, a głównie Nowy Testament, uzasadnia istnienie państwa wyznaniowego, czy raczej mówi o rozdziale Kościoła od państwa? czytaj więcej…

Znak krzyża

Czy Pan Jezus umarł na krzyżu czy na palu? Czy krzyż słusznie uznawany jest za przedmiot kultu? Czy bez wizerunku może wisieć na ścianie? Czy należy się żegnać w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego?

Religia Konstantyna

Interesuje mnie epoka konstantyńska, a szczególnie zmiany, jakich  dokonał cesarz Konstantyn w doktrynie chrześcijańskiej. Czy ten cesarz był chrześcijaninem? Czytaj więcej

Który Kościół?

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi, który z Kościołów chrześcijańskich (w Polsce) najbardziej kieruje się wskazaniami zawartymi w Biblii, bez odwoływania się do ,,tradycji”, i jakie cechy powinien posiadać? Czytaj więcej…

Inkwizycja

W ,,Polonii Christiana” natrafiłam na krótką recenzję książki Romana Konika pt. ,,W obronie Świętej Inkwizycji”. Został tam umieszczony cytat, a brzmi on tak: ,,(…) nie gorzało nic więcej oprócz świec woskowych, które pokutujący na znak ponownie ożywionej wiary dzierżyli w…

Antychrześcijański Kościół

Według komunikatu prasowego z 23.08.2009 r. (za www.christus-oder-kirche.de) chrześcijanie wszelkich kultur (wyznań) na całym świecie, reprezentowani przez teologa, lekarza, dwóch dziennikarzy oraz dwóch prawników, wystąpili do Episkopatu w Niemczech z wezwaniem, aby Kościół katolicki zaprzestał używania określenia ,,chrześcijański”, w przeciwnym bowiem…