Kategoria: Trudne pytania

Przykazania pokarmowe cz. 3 – kazanie na youtubie

Zamieszczamy link do trzeciego kazania brata Rafała Kowalewskiego na temat przykazań pokarmowych. Kazanie to było wygłoszone w zborze w Skoczowie w dniu 3.06.2017 r. Jest to trzecia część zatytułowana: „Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej”.

Przykazania pokarmowe cz. 2 – kazanie na youtubie

Zamieszczamy link do drugiego kazania brata Rafała Kowalewskiego na temat przykazań pokarmowych. Kazanie to było wygłoszone w zborze w Skoczowie w dniu 8.04.2017 r. Jest to druga część zatytułowana: “Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej”.

Przykazania pokarmowe – kazanie do obejrzenia cz. 1

Zamieszczamy link do kazania brata Rafała Kowalewskiego pt. Przykazania pokarmowe cz. 1 wygłoszonego w zborze w Skoczowie w dniu 11.03.2017 r. Kazanie omawia biblijne argumenty pokazujące aktualność Bożych przykazań pokarmowych i tego, że Bóg za pokarm uznaje tylko zwierzęta określone…

Biblia a nekromancja

Według Słownika wyrazów obcych PWN słowo nekromancja pochodzi z języka greckiego od słów nekrós – umarły oraz manteia – przepowiadanie. Nekromancja to zatem rodzaj wróżenia polegający na rzekomym wywoływaniu duchów zmarłych w celu pytania ich o przyszłość. Biblijnym zaś przykładem…

Stwórca – kto stwarzał świat?

W środowisku chrześcijańskim panują różne opinie na temat stworzenia świata. Jedni wierzą, że został on stworzony przez Boga, inni – że to Jezus był stwórcą, a jeszcze inni uważają, że Bóg współdziałał z Jezusem. Która z tych opinii jest właściwa?…

Czy należy używać imię Boże – Jahwe?

 1) Informacje o imieniu Bożym i tetragramie a) Tetragram (gr. tetra – cztery, gramma – litera) – w j. hebrajskim nie ma samogłosek i są tylko spółgłoski, więc aby odczytać jakiekolwiek słowo to trzeba wstawić do niego samogłoski. Podobnie w…

Fala uchodźców

Znaczna część społeczeństwa od pewnego czasu z niepokojem obserwuje narastającą falę uchodźców. Zapewne wielu też zastanawia się, jak wpłynie to na sytuację w Europie. Mam dwa pytania: 1) Czy Biblia mówi coś na temat stosunku do cudzoziemców? 2) Jak z…

DOŚWIADCZENIA WIARY SĄ CZYMŚ OCZYWISTYM

Umiłowani! Nie dziwcie się pożodze rozszalałej wśród was dla waszego wypróbowania, jakby spotykało was coś niezwykłego. Ale gdy uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, radujcie się, abyście mogli jeszcze bardziej się radować, gdy Jego chwała się objawi! 1 Piotra 4:12-13  

W obliczu cierpienia i śmierci

Po raz kolejny dochodzę do wniosku, że boga nie ma. Wpadłem na to (nie pierwszy raz) kiedy pod Białymstokiem żywcem spłonęli maturzyści. Jechali na pielgrzymkę na Jasną Górę – w miejsce, gdzie powinni być bliżej boga i pod jego ochroną.…

O reinkarnacji

  Niektórzy uważają, że Biblia mówi o reinkarnacji. Głównie powołują się  na Księgę Koheleta, w której autor uważa zmarłych za szczęśliwszych od żyjących (Koh 4.2-3; 9.4-5) oraz wypowiedź Nikodema (J 3.4). O czym mówią te teksty i co oznaczają słowa:…

Paradoksy wszechmocy (2)

Jeśli chodzi o połączenie atrybutu wszechmocy z wszechwiedzą, ponownie natrafiamy na absurd, który z przyjemnością objaśnię: Jeśli bowiem Bóg jest wszechwiedzący, to z góry wie, że zamierza, korzystając ze swej wszechmocy, w jakimś momencie zmienić bieg zdarzeń. To zaś oznacza,…

Paradoksy wszechmocy (1)

  Chciałbym odnieść się do drugiej części cyklu “Bóg Wszechmocny”. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że aby w ogóle ateista mógł podjąć polemikę z biblistami, teologami i gorliwcami, jego wywód musi niestety wybrzmiewać w oparciu o założenie istnienia urojeń. Pan zaś…