Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw Szabatowi

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy piątą część wykładów brata Rafała Kowalewskiego z serii “Szabat w Biblii” która była wygłoszona w zborze warszawskim. Czy 4 zalecenia dla pogan / narodów z Dz. 15 anulują Szabat? Czy narody nie muszą zachowywać przykazań Bożych? Czy przykazania Boże są ciężkim jarzmem czy też nie są uciążliwe? Co oznacza jarzmo w Biblii? Czy rozróżnianie dni z Rzym. 14,5 jest sprawą dowolną? Czy dotyczy to tylko dni postu czy także Szabatu? Czy to Szabat jest słabym i nędznym żywiołem opisanym w Gal. 4,9? Czy Mesjasz zniósł przykazania moralne czy ceremonialne? Czy fragment z Kol. 2,14-17 mówi, że cieniem są ofiary z pokarmu i napoju czy też święta, nowie i Szabaty? Na co wskazuje cień? Czy nowie księżyca przeminęły? Jeśli święta przeminęły to czemu chrześcijaństwo obchodzi Wielkanoc, Zielone Święta i Boże Narodzenie? Dlaczego nadal mamy podział na 7-dniowe tygodnie? A może to tylko ofiary z pokarmu i napoju składane z okazji święta, nowiu i Szabatu były cieniem rzeczy przyszłych, czyli doskonałej ofiary Mesjasza? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w tym wykładzie. Zapraszamy do wysłuchania – posłuchaj.

https://youtu.be/SkZWMayX8rE