Kategoria: Papiestwo

Podziały w chrześcijaństwie

Skoro wszystkich chrześcijan łączy jeden chrzest i jedna wiara, to dlaczego w chrześcijaństwie mamy do czynienia z tak wieloma wyznaniami? Jakie są tego przyczyny? Czy istnieje jakiś sensowny sposób wyjaśnienia tego zamieszania religijnego i podziałów w chrześcijaństwie ? Aby odpowiedzieć…

Wojny religijne

Od zarania dziejów ludzie prowadzą wojny religijne i nawzajem się zabijają. Czy ten stan rzeczy można usprawiedliwić? Czy Jezus zezwalał na wojnę, czy też nie? Jak z biblijnego punktu widzenia ustosunkować się do tzw. wojny sprawiedliwej? Wojny (w tym wojny…

Kapłaństwo w nowym przymierzu

Wszystkie starożytne religie miały swoich kapłanów, którzy byli pośrednikami między bogami a ludźmi. Podobnie jest w Kościele rzymskim. Proszę o wyjaśnienie, czy kapłaństwo katolickie zostało ustanowione przez Jezusa, na wzór kapłaństwa lewickiego w Izraelu? O kapłaństwie w starożytnym Izraelu czytamy…

Papiestwo w proroctwie Daniela

Wizja proroka Daniela (Dn 7.) przedstawia  dalszy obraz świata politycznego od jego czasów, aż do ustanowienia Królestwa Bożego. Kim jednak jest ,,mały róg”, który przedstawiony został jako największy przeciwnik Boga oraz ,,świętych Najwyższego”? Czy można go utożsamić z postacią ,,małego…

Piotr a Rzym

Czy bazylika zbudowana przez cesarza Konstantyna około 324 r. nad grobem św. Piotra jest dowodem na pobyt tego apostoła w Rzymie? Czy Piotra należy uważać za opokę i głowę Kościoła? Czytaj więcej…

Nieomylni papieże?

W roku 1870 został ogłoszony na Soborze Watykańskim I dogmat o nieomyl­ności papieża. Czy słusznie Kościół katolicki wywodzi ten dogmat od apostoła Piotra? Co na ten temat mówi Pismo Święte? Czytaj więcej…

Piotr a Opoka

W jednym z pańskich artykułów czytałem, że Piotr nie został ustanowiony papieżem. Ale przecież w Nowym Testamencie czytamy, że został on nazwany opoką (Mt 16.18). Dana mu też została moc prawodawcza (Mt 16.19) i  władza pasterska (J 21.15-17). Ponadto, jak…

Przywilej kluczy Piotrowych a Biblia

Zdaniem Kościoła papieskiego, kolejnym dowodem prymatu ap. Piotra, jego najwyższej władzy i zwierzchnictwa nad całym Kościołem, mają być ,,klucze Królestwa Niebios” oraz prawo ,,związywania i rozwiązywania” (Mt16.19).Czy rzeczywiście takie jednak jest znaczenie powyższych słów? Czytaj więcej…