Kazania – nagrania

Print Friendly, PDF & Email
Rafał Kowalewski:
– Czy należy używać imienia Bożego – Jahwe, w modlitwach, pieśniach i przy czytaniu Pisma?
 – Przykazania pokarmowe cz. 1 – Zwierzęta czyste i nieczyste – co jest naszym pokarmem?
– Przykazania pokarmowe cz. 2 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej
– Przykazania pokarmowe cz. 3 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej
– Przykazania pokarmowe cz. 4 – Dieta biblijna
– Nowe przymierze cz. 1 – Księga Jeremiasza
– Nowe przymierze cz. 2 – List do Rzymian
– Nowe przymierze cz. 3 – List do Hebrajczyków
– Nowe przymierze cz. 4 – Dlaczego Stary i Nowy Testament nie istnieje?
– Nowe przymierze cz. 5 – List do Galacjan
– Czy Chrystus jest końcem Prawa Mojżeszowego?
– Demokracja czy Teokracja?
– Szabat cz. 1 – Czy przykazania Boże nadal obowiązują?
– Najważniejsze przykazanie Mojżeszowe – kazanie wygłoszone w Irlandii
– Powrót do korzeni – kazanie wygłoszone na zjeździe w Wiśle
Bolesław Parma:
– Pisma Hebrajskie
– Pisma Mesjańskie
– Bóg nie odrzucił Izraela
– Szabat
– Czy pogan obowiązują Prawa Noego?
– Królowa Saby cz. 1
– Być blisko źródła, krótka usługa na zjeździe 8.06.2018 r.
– Pisma święte – wykład wygłoszony na zjeździe w Tomaszowie 13.10.2018 r.
Emil Stekla:
– kazanie wygłoszone podczas zjazdu 8.06.2018 r.
– Posłuszeństwo Bogu – wykład wygłoszony podczas zjazdu w Tomaszowie 13.10.2018 r.
Jan Smyk:
– kazanie wygłoszone podczas zjazdu 10.06.2018 r.
Nagrania okolicznościowe:
– Uroczystość zanurzenia w rzece Wiśle – 10.06.2018 r.
– Uroczystość pogrzebowa siostry Marianny Osuch – 26.06.2018 r.
– Pieśni “Za wszystko dziękuj” i “Gdy szedłem raz sam” śpiewane na zjeździe w Tomaszowie 13.10.2018 r.