Czy Jezus jest naszym Szabatem? Czy nie trzeba już świętować w sobotę?

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy wykład brata Rafała Kowalewskiego wygłoszony w zborze warszawskim pt. Czy Jezus jest naszym Szabatem? Czy to możliwe, że odpocznienie mamy w Mesjaszu i nie musimy już świętować żadnego dnia? Jeśli chcesz się dowiedzieć to zapraszamy do wysłuchania wykładu – posłuchaj.