Kategoria: Kościół Katolicki

Chrzest

Czym właściwie jest? Kto i kiedy może być ochrzczony? Czy praktyka chrztu niemowląt zgodna jest z Biblią? Czy należy chrzcić przez polanie, czy też przez całkowite zanurzenie w wodzie? W czyim imieniu należy chrzcić? Czy według Biblii chrzest zmazuje i…

Piotr a Rzym

Czy bazylika zbudowana przez cesarza Konstantyna około 324 r. nad grobem św. Piotra jest dowodem na pobyt tego apostoła w Rzymie? Czy Piotra należy uważać za opokę i głowę Kościoła? Czytaj więcej…

Inkwizycja

W ,,Polonii Christiana” natrafiłam na krótką recenzję książki Romana Konika pt. ,,W obronie Świętej Inkwizycji”. Został tam umieszczony cytat, a brzmi on tak: ,,(…) nie gorzało nic więcej oprócz świec woskowych, które pokutujący na znak ponownie ożywionej wiary dzierżyli w…

Antychrześcijański Kościół

Według komunikatu prasowego z 23.08.2009 r. (za www.christus-oder-kirche.de) chrześcijanie wszelkich kultur (wyznań) na całym świecie, reprezentowani przez teologa, lekarza, dwóch dziennikarzy oraz dwóch prawników, wystąpili do Episkopatu w Niemczech z wezwaniem, aby Kościół katolicki zaprzestał używania określenia ,,chrześcijański”, w przeciwnym bowiem…

Kult Marii i świętych

Interesują mnie bardzo zagadnienia związane z Biblią, a w szczególności wszystko to, co Kościół rzymskokatolicki wypaczył. Chodzi mi szczególnie o kult świętych. Czy to, co ma miejsce w Kościele katolickim: kult Marii i innych świętych wyniesionych na ołtarze oraz modlitwy…

Prawda o wniebowzięciu Maryi

W tygodniku katolickim ,,Niedziela” (Nr 24 z 15 VI 2008 r.), w rubryce ,,Gadu-gadu z księdzem”, jedna z czytelniczek zapytała: ,,Jak to jest, że my katolicy, wierzymy w to, że Matka Boża została wzięta do nieba, a jednocześnie czcimy Jej…

Nieomylni papieże?

W roku 1870 został ogłoszony na Soborze Watykańskim I dogmat o nieomyl­ności papieża. Czy słusznie Kościół katolicki wywodzi ten dogmat od apostoła Piotra? Co na ten temat mówi Pismo Święte? Czytaj więcej…

To jest ciało moje, … to jest krew moja – jak rozumieć?

W jednym ze swoich wcześniejszych artykułów wspomniał pan o soborze laterańskim (1215 r.), podczas którego został sformułowany dogmat o transsubstancjacji, czyli przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Dodał Pan, że sakrament ten nie tylko nie ma uzasadnienia…

Co się stało z II przykazaniem?

Od niedawna czytam Pana publikacje. Są bardzo interesujące. W którymś z numerów przeczytałem o zmianie przykazań Dekalogu, a nawet o usunięciu jednego z nich. Mam pytanie: o które przykazanie chodziło oraz kto, kiedy i dlaczego dokonał tej zmiany?  Czytaj więcej…

Objawienia maryjne a Biblia

W jaki sposób reagować na objawienia maryjne? Czy są one prawdziwe? Czy to Bóg przez nie przemawia – jak twierdzą m.in. teolodzy katoliccy? Co ponadto sądzić o świętych wizerunkach, takich jak np. obraz Morenity z meksykańskiego Tepeyac w Guadalupe? Czytaj…

Piotr a Opoka

W jednym z pańskich artykułów czytałem, że Piotr nie został ustanowiony papieżem. Ale przecież w Nowym Testamencie czytamy, że został on nazwany opoką (Mt 16.18). Dana mu też została moc prawodawcza (Mt 16.19) i  władza pasterska (J 21.15-17). Ponadto, jak…

Przywilej kluczy Piotrowych a Biblia

Zdaniem Kościoła papieskiego, kolejnym dowodem prymatu ap. Piotra, jego najwyższej władzy i zwierzchnictwa nad całym Kościołem, mają być ,,klucze Królestwa Niebios” oraz prawo ,,związywania i rozwiązywania” (Mt16.19).Czy rzeczywiście takie jednak jest znaczenie powyższych słów? Czytaj więcej…

Komunia a Wieczerza Pańska

Interesuje mnie pochodzenie mszy, a mianowicie, jak doszło do tego, że ostatnia wieczerza paschalna, jaką Jezus spożył z apostołami wieczorem czternastego dnia miesiąca nisan, stała się kulminacją ofiary mszalnej? Czego tak naprawdę uczy Biblia na ten temat? Czy potwierdza, że…

Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia

 Słowo herezja wywodzi się z języka greckiego (hairesis – wybór, zdanie, przekonanie) i już św. Paweł używał tego określenia w odniesieniu do fałszu, zgubnych nauk i odszczepieństwa (1 Kor 11.19; Ga 5.20;Tt 3.10, por. 2 P 2.1). Z czasem, kiedy…

WIERZENIA SPRZECZNE Z BIBLIĄ A BOŻA OFERTA

Polska to kraj podobno w 90 proc. katolicki, bo tyle Polaków otrzymało chrzest w Kościele i deklaruje przynależność do niego. Niestety, większość katolików ma mgliste pojęcie o Piśmie Św. – głównym fundamencie chrześcijańskiej wiary. Niewielu też zdaje sobie sprawę z…