Kategoria: Dusza a Biblia

Biblia a nekromancja

Według Słownika wyrazów obcych PWN słowo nekromancja pochodzi z języka greckiego od słów nekrós – umarły oraz manteia – przepowiadanie. Nekromancja to zatem rodzaj wróżenia polegający na rzekomym wywoływaniu duchów zmarłych w celu pytania ich o przyszłość. Biblijnym zaś przykładem…

O piekle i czyśćcu

Dlaczego pisze Pan, że nie ma piekła i czyśćca? Przecież Biblia mówi i o jednym (Lb 16.30; Iz 30.33) i o drugim (2 Mch 12.43-46; Mt 5.25-26; 12.32; 1 Kor 3.10-15; 1 P 3.18-20). Czy można tym tekstom zaprzeczyć? Jeśli…

O reinkarnacji

  Niektórzy uważają, że Biblia mówi o reinkarnacji. Głównie powołują się  na Księgę Koheleta, w której autor uważa zmarłych za szczęśliwszych od żyjących (Koh 4.2-3; 9.4-5) oraz wypowiedź Nikodema (J 3.4). O czym mówią te teksty i co oznaczają słowa:…

Sąd a wieczne męki – Apokalipsa

   Czy Bóg jest tak miłosierny, że wszystko wybaczy? A może – jak zdaje się sugerować Biblia (por. Iz 66.6,24; Mk 9.43-48; Ap 20.10) – Bóg ukarze takich na przykład potworów, jak Hitler, Stalin, Borgia w ten sposób, że nie…

O zmartwychwstaniu – Apokalipsa

Wielu ludzi interesuje zmartwychwstanie Jezusa. Pytają: jak to jest, że według Łukasza, zmartwychwstały Jezus objawił się w ciele (Łk 24.3-4,36-43, por. Dz. 1.6-11), podczas gdy według Piotra ,,w duchu został przywrócony życiu” (1 P 3.18)? Co oznaczają słowa, że ,,ciało…

Co po śmierci? Nauka o nieśmiertelnej duszy a Biblia

Oprócz przypowieści o bogaczu i Łazarzu, zwolennicy nauki o nieśmiertelności duszy znajdują w Biblii również inne teksty i stwierdzenia, które rzekomo mówią o pośmiertnym życiu człowieka. Rozważmy je zatem, przynajmniej te, które najczęściej są przytaczane.

Zmartwychwstanie Jezusa – w duchu czy w ciele?

Interesuje mnie zmartwychwstanie Jezusa. Według Ewangelii Łukasza, Jezus zmartwychwstał w ciele (Łk 24.3-4,36-43, por. Dz. 1.6-11). Apostoł Piotr twierdzi jednak, że Jezus ,,w duchu został przywrócony życiu” (1 P 3.18). Natomiast ap. Paweł twierdzi wręcz, ,,że ciało i krew nie…

Sąd a wieczne męki

Zauważyłam, że ludzie lubią się oszukiwać, twierdząc, że Bóg jest tak miłosierny, więc wiele wybaczy. Czy słusznie zatem sądzę, na podstawie Biblii (Iz 66.6,24; Mk 9.43-48; Ap 20.10), że Bóg Jahwe ukarze wszystkich potworów (np. Hitler, Stalin, inkwizytorzy etc.) za…

Życie po śmierci

  Kościół rzymskokatolicki (i nie tylko) uczy, że człowiek ma niewidzialną duszę, która żyje po śmierci ciała. Twierdzi, że w chwili śmierci życie ulega tylko zmianie, a nie zniszczeniu. Głosi więc, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Dogmat ten zakłada zatem…

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

  Aby uzasadnić życie po życiu, realność siarczystego piekła dla jednych oraz miejsca wiecznej szczęśliwości dla drugich, większość chrześcijan odwołuje się również do przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16.19-31), którą Chrystus skierował głównie do faryzeuszów (por. Łk 15.43). Czy…

O śmierci i duszy

Czym według Biblii jest śmierć? Czy istniała już przed upadkiem Adama i Ewy, czy też dopiero po ich wygnaniu z Edenu? Co mówi Stary Testament o śmierci i duszy? Czy rzeczywiście posiadamy duszę nieśmiertelną, jak uczy Kościół katolicki? A może…

O śmierci, czyśćcu i piekle

Wszyscy wiemy, że jesteśmy śmiertelni i musimy umrzeć, ale na ogół unikamy tego tematu. Zwykle dopiero śmierć kogoś bliskiego lub Święto Zmarłych (1 i 2 listopada) staje się okazją do głębszej zadumy. Wtedy też najczęściej, przynajmniej niektórzy, pytają, co też…