Rafał Kowalewski

Print Friendly, PDF & Email

WYKŁADY:

Przykazania pokarmowe:

– Przykazania pokarmowe cz. 1 – Zwierzęta czyste i nieczyste – co jest naszym pokarmem? – posłuchaj
– Przykazania pokarmowe cz. 2 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej – posłuchaj
– Przykazania pokarmowe cz. 3 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej – posłuchaj
– Przykazania pokarmowe cz. 4 – Dieta biblijna – posłuchaj

Nowe Przymierze:
– Nowe przymierze cz. 1 – Księga Jeremiasza – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 2 – List do Rzymian – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 3 – List do Hebrajczyków – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 4 – Dlaczego Stary i Nowy Testament nie istnieje? – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 5 – List do Galacjan – posłuchaj

Wykłady o Szabacie wygłoszone w Skoczowie:
– Szabat cz. 1 – Czy przykazania Boże nadal obowiązują? – posłuchaj
– Szabat cz. 2 – Co z Prawa Bożego nas obowiązuje? – posłuchaj
– Szabat cz. 3 – Czy Jezus jest naszym Szabatem? – posłuchaj
– Szabat cz. 4 – Czy Niedziela jest naszym Szabatem? – posłuchaj
– Szabat cz. 5 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw Szabatowi – posłuchaj
– Szabat cz. 6 – Fragmenty Pism Mesjańskich rzekomo popierające niedzielę – posłuchaj
– Szabat cz. 7 – Czy Szabat wypada w różne dni tygodnia – posłuchaj
– Szabat cz. 8 – Jak obchodzić Szabat? – posłuchaj

Wykłady o Szabacie wygłoszone w Warszawie:
– Szabat cz. 1 już wkrótce


Różne wykłady:

– Czy należy używać imienia Bożego – Jahwe, w modlitwach, pieśniach i przy czytaniu Pisma? – posłuchaj
– Czy Chrystus jest końcem Prawa Mojżeszowego? – posłuchaj
– Demokracja czy Teokracja? – posłuchaj
– Najważniejsze przykazanie Mojżeszowe – kazanie wygłoszone w Irlandii 2.06.2018 r. – posłuchaj
– Powrót do korzeni – III Zjazd w Wiśle w 9.06.2018 r. – posłuchaj
– Boża miłość prowadzi do posłuszeństwa Bożemu Prawu – IV Zjazd w Wiśle 16.06.2019 r. – posłuchaj