Rafał Kowalewski

Print Friendly, PDF & Email

WYKŁADY:

Przykazania pokarmowe:

– Przykazania pokarmowe cz. 1 – Zwierzęta czyste i nieczyste – co jest naszym pokarmem? – posłuchaj
– Przykazania pokarmowe cz. 2 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej – posłuchaj
– Przykazania pokarmowe cz. 3 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw diecie biblijnej – posłuchaj
– Przykazania pokarmowe cz. 4 – Dieta biblijna – posłuchaj

Nowe Przymierze:
– Nowe przymierze cz. 1 – Księga Jeremiasza – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 2 – List do Rzymian – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 3 – List do Hebrajczyków – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 4 – Dlaczego Stary i Nowy Testament nie istnieje? – posłuchaj
– Nowe przymierze cz. 5 – List do Galacjan – posłuchaj

Wykłady o Szabacie wygłoszone w Skoczowie:
– Szabat cz. 1 – Czy przykazania Boże nadal obowiązują? – posłuchaj
– Szabat cz. 2 – Co z Prawa Bożego nas obowiązuje? – posłuchaj
– Szabat cz. 3 – Czy Jezus jest naszym Szabatem? – posłuchaj
– Szabat cz. 4 – Czy Niedziela jest naszym Szabatem? – posłuchaj
– Szabat cz. 5 – Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw Szabatowi – posłuchaj
– Szabat cz. 6 – Fragmenty Pism Mesjańskich rzekomo popierające niedzielę – posłuchaj
– Szabat cz. 7 – Czy Szabat wypada w różne dni tygodnia – posłuchaj
– Szabat cz. 8 – Jak obchodzić Szabat? – posłuchaj

Wykłady o Szabacie wygłoszone w Warszawie:
– Szabat cz. 1 – Czy Prawo Boże nadal obowiązuje? – posłuchaj
– Szabat cz. 2 – Czy obrzezanie wciąż jest aktualne? Czy Prawo Mojżeszowe wciąż nas obowiązuje? – posłuchaj

Wykłady o wodzie:
Woda cz. 1 Jak uzyskać czystą wodę? – posłuchaj
Woda cz. 2 Jak uzyskać żywą/zdrową wodę? – Cztery główne parametry wody – posłuchaj

Różne wykłady:
– Czy należy używać imienia Bożego – Jahwe, w modlitwach, pieśniach i przy czytaniu Pisma? – posłuchaj
– Czy Chrystus jest końcem Prawa Mojżeszowego? – posłuchaj
– Demokracja czy Teokracja? – posłuchaj
– Najważniejsze przykazanie Mojżeszowe – kazanie wygłoszone w Irlandii 2.06.2018 r. – posłuchaj
– Powrót do korzeni – III Zjazd w Wiśle w 9.06.2018 r. – posłuchaj
– 2019.04.20 I zgromadzenie szabatowe w Warszawie cz. 1 – rozpoczęcie, pieśni i modlitwy – posłuchaj
– 2019.04.20 I zgromadzenie szabatowe w Warszawie cz. 2 – Mesjasz jako nasz Baranek – posłuchaj
– 2019.04.20 I zgromadzenie szabatowe w Warszawie cz. 3 – zakończenie, pieśni i modlitwy – posłuchaj
– Boża miłość prowadzi do posłuszeństwa Bożemu Prawu – IV Zjazd w Wiśle 16.06.2019 r. – posłuchaj
– Dlaczego nie powinieneś obchodzić świąt Bożego Narodzenia? – posłuchaj
– Skąd się wziął Sylwester? Kiedy wypada prawdziwy Nowy Rok? – posłuchaj
– Święto Trzech Króli – zamiast je obchodzić zrób to co mędrcy… – posłuchaj

Zanurzenie w Warszawie w dniu 19.09.2020 r.:
– cz. 1 Trąbienie, pieśni i modlitwy – obejrzyj
– cz. 2 Wykład: Czym jest nawrócenie / upamiętanie? – posłuchaj
– cz. 3 Zanurzenie w rzece Wiśle w imię Jeszuy Mesjasza – obejrzyj