Kategoria: Słowo Boże na Dziś

Kazanie na temat Szabatu

Na naszej stronie zamieściliśmy nowe kazanie Bolesława Parmy wygłoszone 19.11.2016 r. pt. “Szabat”. Jest ono zamieszczone w dziale: Kazania.- nagrania. Zachęcamy do wysłuchania: posłuchaj.

Obowiązek pracy

Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju…

Słowo Boże na dziś

Ale sługa Pański nie ma być kłótliwy, lecz łagodny wobec wszystkich, zdolny do nauczania, złych cierpliwie znoszący, który w cichości nauczałby tych, którzy się sprzeciwiają – 2 Tym. 2:24,25.

Czego oczekuje Bóg od ciebie?

Czego Jahwe oczekuje od ciebie?: tylko, abyś wypełniał przykazania Boże, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Micheasza 6,8 autor zdjęcia: Brat L. K.