Kategoria: Dekalog

Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z…

Szabat – sobota czy niedziela? cz. 3

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest Szabatem odpadła – bo nie można być Panem Szabatu i Szabatem jednocześnie, – bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie, – bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy, to…

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne Prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5. Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań Dekalogu to także IV dotyczące Szabatu: Wj. 20,8-11 “(8) Pamiętaj o dniu Szabatu,…

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym, że Dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia. a) W Biblii widzę, że w Prawie Bożym, zwanym też Prawem Mojżeszowym lub Prawem Jahwe, mamy dwa rodzaje prawa:…

Dyskredytowanie Dekalogu

Zgodnie z świadectwem Pism Hebrajskich i Mesjańskich, zarówno Izraelici, jak i pierwsi chrystianie przynajmniej do IV wieku przestrzegali biblijnej wersji przykazań Dekalogu. Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero 3 marca 321 r., kiedy Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę – czcigodny dzień…

Zmiany w Dekalogu

Skąd wzięła się w katechizmowej wersji Dekalogu odmienna numeracja przykazań oraz różnice w treści, które zasadniczo odbiegają od treści Dekalogu biblijnego? Czy z biblijnego punktu widzenia różnice te są dopuszczalne?

Pytania o Dekalog

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Dekalogu: 1. Czy Biblia rzeczywiście zawiera właściwy tekst Dekalogu, skoro istnieją dwie jego wersje? 2. Dlaczego Żydzi uważają, że na każdej tablicy było po pięć przykazań? 3. Czy Dekalog – jak głoszą różne wyznania –…

O Dekalogu i obecności Boga

Dlaczego w jednym miejscu Księgi Wyjścia czytamy, że tablice kamienne zostały zapisane palcem Bożym (Wj 31.18), podczas gdy w innym miejscu mówi się, że to sam Mojżesz spisał treść Dekalogu (Wj 34.28)? Kto więc w końcu spisał dziesięcioro Przykazań: Bóg…

Inny Dekalog

Nurtują mnie pytania dotyczące Dekalogu. Czy to prawda, że przykazania Dekalogu zostały zmienione? A jeśli tak, to co zostało zmienione i dlaczego? Czytaj więcej

Religia Konstantyna

Interesuje mnie epoka konstantyńska, a szczególnie zmiany, jakich  dokonał cesarz Konstantyn w doktrynie chrześcijańskiej. Czy ten cesarz był chrześcijaninem? Czytaj więcej

Sobota czy niedziela?

Dlaczego niektóre wyznania chrześcijańskie święcą jako dzień odpoczynku sobotę zamiast niedzieli? Czyż pierwsi chrześcijanie nie spotykali się pierwszego dnia tygodnia? Czytaj Więcej…