Kategoria: Dekalog

Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z…

Szabat – sobota czy niedziela? cz. 3

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest Szabatem odpadła – bo nie można być Panem Szabatu i Szabatem jednocześnie, – bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie, – bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy, to…

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne Prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5. Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań Dekalogu to także IV dotyczące Szabatu: Wj. 20,8-11 “(8) Pamiętaj o dniu Szabatu,…

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym, że Dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia. a) W Biblii widzę, że w Prawie Bożym, zwanym też Prawem Mojżeszowym lub Prawem Jahwe, mamy dwa rodzaje prawa:…

Dyskredytowanie Dekalogu

Zgodnie z świadectwem Pism Hebrajskich i Mesjańskich, zarówno Izraelici, jak i pierwsi chrystianie przynajmniej do IV wieku przestrzegali biblijnej wersji przykazań Dekalogu. Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero 3 marca 321 r., kiedy Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę – czcigodny dzień…

Zmiany w Dekalogu

Skąd wzięła się w katechizmowej wersji Dekalogu odmienna numeracja przykazań oraz różnice w treści, które zasadniczo odbiegają od treści Dekalogu biblijnego? Czy z biblijnego punktu widzenia różnice te są dopuszczalne?

Pytania o Dekalog

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Dekalogu: 1. Czy Biblia rzeczywiście zawiera właściwy tekst Dekalogu, skoro istnieją dwie jego wersje? 2. Dlaczego Żydzi uważają, że na każdej tablicy było po pięć przykazań? 3. Czy Dekalog – jak głoszą różne wyznania –…