Kategoria: Zbawienie, grzech

O upadku człowieka

Wielu ludzi interesuje historia upadku pierwszych ludzi i skutki tego dramatu, który rozegrał się w Edenie. Głównie zadają następujące pytania: Czy rzeczywiście grzech Adama i Ewy wpłynął na nasze życie? Czy człowiek nie był i nie jest w stanie sam…

Dobra Nowina

„Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw…

Spowiedź

Interesuje mnie sakrament pokuty. Chciałbym wiedzieć czy spowiedź uszna ma biblijne podstawy, a jeśli nie, to kiedy została wprowadzona i jak należy interpretować słynny fragment: ,,Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J 20,23)? Zacznijmy od…

Handel w świątyni

Interesuje mnie ewangeliczna historia wypędzenia przekupniów ze świątyni oraz proceder kupczenia tzw. dobrami duchowymi. Które z praktyk Kościoła rzymskokatolickiego – z biblijnego puntu widzenia – należy uznać za szczególnie naganne?   Zacznijmy od wydarzenia opisanego w Ewangeliach. Przede wszystkim wyjaśnić…

Pochodzenie, odpowiedzialność i nawracanie

Wszystkie wyznania chrześcijańskie, nawet te mentalnie bardzo odległe od katolicyzmu, czy też prawosławia, jakby nie patrzeć od nich pochodzą. W związku z tym też ponoszą odpowiedzialność za potworne zbrodnie Kościoła. Czy zatem jakiekolwiek wyznanie mieniące się chrześcijańskim ma jeszcze moralne…

Znaczenie ofiar

Dlaczego prawo mojżeszowe wymagało ofiar i całopaleń, skoro Bóg [JHWH] u swych sług ceni najbardziej serce przepełnione miłością? Czytaj więcej…

Zniewoleni przez Boga?

Po przeczytaniu artykułu „Wieża Babel” muszę wejść w polemikę z postawionymi w nim tezami. Wiele z nich, moim zdaniem, pozbawionych jest podstaw. Już poprzez zakaz zbliżania się do drzew poznania i życia Bóg utrudnił życie ludzi. Zakazał przecież poznania i…

Wybrani i odrzuceni

W nawiązaniu do artykułu ,,Wybranie i odrzucenie Saula”  mam pytanie: jak to w rzeczywistości jest z tym Bożym wybraniem i odrzuceniem? A konkretnie, od czego zależy jedno i drugie? Czy mógłby pan podać inne przykłady biblijnych postaci (poza królem Saulem),…

Czy można utracić zbawienie?

Wiele razy słyszałem, że jeśli ktoś dostąpił zbawienia, to raz na zawsze. Na dowód tego zwykle przytacza się słowa ap. Pawła, który napisał: ,,Al­bowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani…

Kto może być zbawiony?

Jeden z Czytelników pyta: Kto może być zbawiony – czy  tylko Żydzi, skoro Jezus został posłany do owiec zaginionych z domu Izraela (Mt 15,24)? Chciałbym coś więcej wiedzieć na ten temat. Czytaj więcej…

Życie wieczne i 144 tysięcy wybranych

  Jestem stałym czytelnikiem Pana artykułów. Po przeczytaniu jednego z nich mam kilka wątpliwości. Uważam, że życie wieczne a nieśmiertelność to dwa różne pojęcia, ponieważ życie wieczne otrzymają ci, którzy podporządkują się całkowicie zasadom ustalonym przez Chrystusa (w przyszłym tysiącletnim…

Życie po śmierci

  Kościół rzymskokatolicki (i nie tylko) uczy, że człowiek ma niewidzialną duszę, która żyje po śmierci ciała. Twierdzi, że w chwili śmierci życie ulega tylko zmianie, a nie zniszczeniu. Głosi więc, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Dogmat ten zakłada zatem…

WIERZENIA SPRZECZNE Z BIBLIĄ A BOŻA OFERTA

Polska to kraj podobno w 90 proc. katolicki, bo tyle Polaków otrzymało chrzest w Kościele i deklaruje przynależność do niego. Niestety, większość katolików ma mgliste pojęcie o Piśmie Św. – głównym fundamencie chrześcijańskiej wiary. Niewielu też zdaje sobie sprawę z…