Kategoria: Apokalipsa

Świątynia żydowska – Apokalipsa

   Czy prawdą jest – jak niektórzy twierdzą – że Żydzi odbudują świątynię według projektu z Księgi Ezechiela (rozdz.40-44) i że na nowo zaczną składać w niej ofiary, którym kres położy dopiero Antychryst? Czy Biblia rzeczywiście uzasadnia to dość popularne…

Czasy pogan – Apokalipsa

    W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że gdy uczniowie Jezusa pytali o znaki czasu końca świata, Jezus powiedział m.in., że ,,Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan” (21.24). Powstaje zatem pytanie: kiedy rozpoczęły się owe ,,czasy pogan” i…

Boży dopust – Apokalipsa

Amerykański religioznawca, Hudson Smith, w swojej książce ,,Religie świata”, omawiając judaizm, pyta: ,,Jaki ma sens doktryna wybranego narodu, jeśli Bóg dopuścił taką zbrodnię (Holocaust) na narodzie żydowskim? Niektórzy zastanawiają się, czy dotąd słusznie pojmowali boską sprawiedliwość” (s. 298). A co Biblia…

Sąd a wieczne męki – Apokalipsa

   Czy Bóg jest tak miłosierny, że wszystko wybaczy? A może – jak zdaje się sugerować Biblia (por. Iz 66.6,24; Mk 9.43-48; Ap 20.10) – Bóg ukarze takich na przykład potworów, jak Hitler, Stalin, Borgia w ten sposób, że nie…

Tysiącletnie Królestwo – Apokalipsa

Jak rozumieć fragment z Apokalipsy Jana mówiący o tysiącletnim Królestwie Chrystusa? Co to znaczy, że Szatan będzie związany na tysiąc lat, a potem czasowo zwolniony? Jaka będzie tego przyczyna? I jak to wszystko się zakończy? Rozpocznijmy od przytoczenia tego chyba…

O zmartwychwstaniu – Apokalipsa

Wielu ludzi interesuje zmartwychwstanie Jezusa. Pytają: jak to jest, że według Łukasza, zmartwychwstały Jezus objawił się w ciele (Łk 24.3-4,36-43, por. Dz. 1.6-11), podczas gdy według Piotra ,,w duchu został przywrócony życiu” (1 P 3.18)? Co oznaczają słowa, że ,,ciało…

Chwalebne przyjście Chrystusa – Apokalipsa

Chociaż Biblia tylko częściowo odsłania kulisy przyszłych wydarzeń, mówi jednak, że Bóg konsekwentnie realizuje swoje odwieczne zamierzenia i ostatecznie doprowadzi je do końca. Ten Boży plan wiąże się oczywiście z urzeczywistnieniem Królestwa Bożego, czyli z powtórnym przyjściem Chrystusa. Mówiąc o…

Znaki końca świata – Apokalipsa

  Biblijna wizja końca świata w każdym czasie prowokowała do wyznaczania daty ostatecznej zagłady. Wielu śmiałków wielokrotnie odważyło się określić nie tylko rok i miesiąc, ale nawet dzień i godzinę Jego przyjścia. Skutek, oczywiście, zawsze był ten sam: rozczarowanie oczekujących, ośmieszenie…

Koniec świata – Apokalipsa

„A gdy [Jezus]siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata” (Mt 24.3). Od najdawniejszych czasów ludzi interesowała przyszłość. Pytania o koniec świata stawiane były…

Paruzja – Apokalipsa

Wielu ludzi interesuje biblijne znaczenie greckiego słowa „paruzja”. Pytają: Jak rozumieć to słowo, które występuje m.in. w mowie eschatologicznej Chrystusa (Mt 24.3)? Czy oznacza ono ,,obecność” Chrystusa – jak twierdzą niektórzy, powiadając, że Jezus jest już obecny wśród nas od…

Armagedon – Apokalipsa

Czym jest Armagedon? Czy jest on zagładą nuklearną, katastrofą kosmiczną? Czy zacznie się kryzysem na Bliskim Wschodzie? Czy rzeczywiście do niego dojdzie, a jeśli tak, to kiedy, i jakie ma to znaczenie dla współcześnie żyjących ludzi? Aby odpowiedzieć na powyższe…

Wyjdźcie z Babilonu – Apokalipsa

„Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa…

Wizja „Wielkiej Nierządnicy” – Apokalipsa

Księga Apokalipsy św. Jana zawiera również wizję Wielkiej Nierządnicy (rozdz. 17-18). Kim jest i czy ma ona jakiś związek z Kościołem rzymskokatolickim? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w ostatnim wersecie tego rozdziału, który mówi, że jest to „wielkie miasto,…

Ostateczne spustoszenie – Apokalipsa

Wielu zadaje pytanie: jeśli papiestwo jest ,,bestią z czeluści” (Ap 17.8), a Kościół ,,niewiastą siedzącą na bestii” (Ap 17.3), to jak to możliwe, by znienawidziło ono i spustoszyło własny Kościół (Ap 17.16)? Chociaż wielu szczerym katolikom może się to wydawać…