Kategoria: Aktualności

Pascha Mesjańska 2024

W tym roku kalendarzowym Paschę – Wieczerzę Pańską na pamiątkę śmierci Mesjasza, spożywać będziemy 22 kwietnia 2024 r., gdyż na ten dzień wypada 14 Abib (Nisan). Zachód słońca nastąpi ok. 19:50. Zgromadzenia z tej okazji będą odbywały się w różnych…

Kalendarz 2024

Informujemy, że można już zamawiać nowe kalendarze na 2024 rok. Osoby zainteresowane proszone są o zamówienie i podanie ilości

Zanurzenie w Warszawie

W dniu 6 maja 2023 r. w zborze w Warszawie odbędzie się zgromadzenie szabatowe połączone z zanurzeniem jednej osoby. Najpierw będzie można

Dlaczego Pan Bóg nie istnieje?

Czy Biblia mówi coś o “Panu Bogu”? Dlaczego usuwa się imię Boga a zostawia imiona bożków? Jaki cel ma usunięcie imienia Boga Jahwe? Czy Bóg jest w ogóle nazywany Panem? Jakie znaczenie mają

Pesach – Wieczerza Pańska 2023

W tym roku kalendarzowym Paschę – Wieczerzę Pańską na pamiątkę śmierci Mesjasza, spożywać będziemy 4 kwietnia 2023 r., gdyż na ten dzień wypada 14 Abib (Nisan). Zachód słońca nastąpi ok. 19:10. Zgromadzenia z tej okazji będą odbywały się w różnych…

Jak poznać Boga?

Ile osób posiada wszechmoc? Na czym polega wszechwiedza? Czy Bóg jest suwerenny? W jaki sposób Bóg może być

Kim jest Bóg?

Czy istnienie Boga jest faktem? Czy tylko Bóg jest nazwany Stwórcą? Czy Bóg lubi porządek? Dlaczego Bóg tak często podkreśla, że jest jeden? Czy Bóg jest osobą czy osobami? Czy Bóg ma jedno

Kalendarz 2023

Informujemy, że można już zamawiać nowe kalendarze na 2023 rok. Osoby zainteresowane proszone są o zamówienie i podanie ilości

Dziesięcina – dawać czy nie?

Ile dziesięcin było w Izraelu? Czy któraś z nich nadal obowiązuje? Czy nakaz dziesięcin z księgi Malachiasza dotyczy także nas? Do kogo jest kierowane poselstwo Malachiasza? Jaki związek ma ono z księgą Nehemiasza? Czym różni się kapłaństwo lewickie od