Czy Jezus jest naszym Szabatem?

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Rafała Kowalewskiego pt. “Szabat cz. 3 Czy Jezus jest naszym Szabatem?”. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 7.07.2018 r. Posłuchaj