Czy Niedziela jest naszym Szabatem?

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Rafała Kowalewskiego pt. “Szabat cz. 4 Czy Niedziela jest naszym Szabatem?”. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 4.08.2018 r. Posłuchaj