Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw Szabatowi

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Rafała Kowalewskiego pt. “Fragmenty Pism Mesjańskich wykorzystywane przeciw Szabatowi”. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 1.09.2018 r. Posłuchaj