Co z Prawa Bożego nas obowiązuje?

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Rafała Kowalewskiego pt. “Szabat cz. 2 Co z Prawa Bożego nas obowiązuje?”. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 5.05.2018 r. Posłuchaj