Kategoria: Dekalog

Kult Marii i świętych

Interesują mnie bardzo zagadnienia związane z Biblią, a w szczególności wszystko to, co Kościół rzymskokatolicki wypaczył. Chodzi mi szczególnie o kult świętych. Czy to, co ma miejsce w Kościele katolickim: kult Marii i innych świętych wyniesionych na ołtarze oraz modlitwy…

Usprawiedliwianie Jahwe

Odpowiadając na kilkakrotnie ponawiane pytania wielu Czytelników o okrucieństwo starotestamentowego Boga, zdawałem sobie sprawę z tego, że jakkolwiek bym odpowiedział na te kontrowersyjne fragmenty Biblii, i tak odezwą się głosy sprzeciwu. Czytaj więcej…

Bóg a sąd nad Kanaanem

Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle krwawych i bulwersujących scen ? Czy nie świadczą one przeciwko Bogu i o Jego okrucieństwie, skoro pozwolił Izraelitom wytępić ludy Kanaanu, łącznie z kobietami i dziećmi? Czy sceny takie nie dyskredytują Boga oraz samej…

Jedynie Jahwe

Czy istnieją jeszcze inni bogowie – oprócz  Jahwe – jak zdają się to sugerować dwa pierwsze przykazania Dekalogu, i jakie to ma znaczenie dla nas – nie-Żydów? Czytaj więcej…

Zakaz mordowania

„Nie wolno ci mordować” – tak brzmi szóste przykazanie (kolejność biblijna) Dekalogu (Wj 20.13) w tłumaczeniu hebrajskim („Tora Pardes Lauder”). Jak należy je rozumieć, uwzględniając zarówno egzegezę judaistyczną, jak i chrześcijańską? Czy i kiedy wolno pozbawić człowieka życia? Czy przykazanie…

Co się stało z II przykazaniem?

Od niedawna czytam Pana publikacje. Są bardzo interesujące. W którymś z numerów przeczytałem o zmianie przykazań Dekalogu, a nawet o usunięciu jednego z nich. Mam pytanie: o które przykazanie chodziło oraz kto, kiedy i dlaczego dokonał tej zmiany?  Czytaj więcej…

Eutanazja a stanowisko Biblii

Ostatnio w mediach podano że Dania chce dopuścić do możliwości wykonywania eutanazji na chorych dzieciach. W Holandii eutanazja dla chorych dzieci jest dopuszczalna od 12 roku życia.   Mam kilka pytań: czy Biblia mówi coś o eutanazji? Czy w obliczu…

Dzień Pański

W Apokalipsie św. Jana czytamy: ,,W dzień Pański popadłem w zachwycenie” (1.10). Powstaje pytanie: czy Jan miał na myśli niedzielę, jak mówi przypis do tego tekstu w Biblii Tysiąclecia, czy sobotę, jak głoszą inni? A może idzie o dzień w…

Ewangeliczny pacyfizm

Od zarania dziejów ludzie zabijali zarówno dla osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych, jak i w obronie własnych interesów. Kres wojnom nie położyły nawet tzw. kraje chrześcijańskie. Często je nawet wywoływały. Dziś zaś uczestniczą w tzw. misjach pokojowych. Mam więc pytanie:…

DWA DEKALOGI

DWA DEKALOGI       Wielu ludzi nie wie o tym, że istnieją dwie wersje Dekalogu. Pierwsza wersja, zapisana jest w Piśmie Świętym, a druga – w katechizmie. Mamy nadzieję, że porównanie obu wersji nasunie Czytelnikowi przynajmniej kilka wniosków.   Dekalog…