Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie

Print Friendly, PDF & Email

cielec

Na temat oddawania czci obrazom i figurom Biblia w wielu miejscach dosadnie pokazuje co Bóg na ten temat myśli.  Poniżej prezentujemy tylko wybrane fragmenty z Pism Hebrajskich i Pism Mesjańskich:

„Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im…(2 Mojżeszowa 20:3-5)

Mojżesz nie tylko zniszczył złotego cielca ale nakazał zabić mieczem około 3000 osób, które oddały cześć posągowi (Wyjścia [2 Mojżeszowa], rozdział 32,28)

zlotycielec

” 13 Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. 14 W tym czasie rozkazał mi Jahwe uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie. 15 Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Jahwe spośród ognia na Horebie – 16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, 17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, 18 podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemią. 19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Jahwe, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. 20 A was Jahwe wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście. ” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) 4,13-20)

15 “Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Jahwe, robotę rąk rzemieślnika – i postawi w miejscu ukrytym”. A w odpowiedzi cały lud powie: “Amen”. ” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojzeszowa) 27,15)

” 25 Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Jahwe, Bóg twój, się tym brzydzi. 26 Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojzeszowa) 7,25)

„Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa.” (Psalm 115:4-8, Biblia Tysiąclecia, porównaj także Psalm 135:15-18).

„Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą” (Jeremiasza 10:5, 14-15, Biblia warszawska)
2comander

„Zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją” (Izajasza 44:18, Biblia warszawska)

„Czyż ziemski człowiek może sobie uczynić bogów, skoro nie są oni bogami?”. (Jeremiasza 16,20)

„Bo zwyczaje ludów są tylko tchnieniem, ponieważ jest to zwykłe drzewo z lasu, które ktoś ściął, dzieło rąk rzemieślnika posługującego się dłutem. Upiększa się je srebrem i złotem. Przymocowują je gwoździami i młotami, żeby żaden się nie chwiał. Są jak strach na wróble w polu ogórkowym i nie potrafią mówić. Trzeba je nosić, bo nie potrafią stawiać kroków. Nie lękaj się ich, ponieważ nie mogą sprowadzić nieszczęścia, nie są też w stanie czynić nic dobrego”. (Księga Jeremiasza 10:3-6)

„Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.”(Jeremiasza 10,14-15)

„Do kogo mnie przyrównacie albo z kim mnie zrównacie lub zestawicie, żebyśmy byli do siebie podobni? Niektórzy szastają złotem z sakiewki i odważają srebro za pomocą ramienia wagi. Najmują kogoś wykonującego przedmioty z metalu, a on z tego czyni boga. Padają na twarz, kłaniają się. Niosą go na ramieniu, Dźwigają go i stawiają go na jego miejscu, żeby stał. Z miejsca, gdzie stoi, nie przenosi się. Ktoś do niego woła, lecz on nie odpowiada; nikogo nie wybawia z jego udręki”. (Izajasza 46,5-7)

„Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”. (Izajasza 45:20b)

„I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”. (Izajasza 2:8)

„A teraz popełniają jeszcze jeden grzech, robiąc sobie lany posąg ze swego srebra, bożki według własnego zrozumienia, i wszystko to – dzieło rzemieślników. Mówią do nich: ‘Niech ludzie składający ofiary całują cielce’.” (Ozeasza 13,2)

„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich” (Dzieje Apostolskie 7:48)

„Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo podobne jest do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka”. (Dzieje Apostolskie 17:29)

„I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na coś podobnego do wizerunku zniszczalnego człowieka”. (List do Rzymian 1:23)

Księga Ezechiela o łamaniu II przykazania (kult obrazów):

“I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widzisz, co oni robią – te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Przebij ścianę! A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają! A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Jahwe nas nie widzi, Jahwe opuścił kraj. I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Jahwe; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza.” (Ezechiela 8: 5-14)

A na koniec co mówi Apokalipsa Jana apostoła:

A pozostali ludzie, 
nie zabici przez te plagi, 
nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, 
tak by nie wielbić demonów 
ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, 
które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.” Objawienia Jana 9,20

Los tych ludzi pokazuje że Przykazania Boże są NIEZMIENNE. Bóg nigdy nie zmienił swojego zdania w swoim Słowie i Dekalogu które przekazał ludziom – dobitnie pokazuje to ostatnia księga Biblii która odwołuje się także do tego co dopiero ma nastąpić aby jak powiedział Piotr:

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. “Dzieje Apostolskie 17,30-31”

Ludzie którzy usprawiedliwiają wykreślenie II przykazania z tablic Dekalogu i tak nauczają oraz Ci którzy postępują wbrew temu przykazaniu, podzielą los tych o których pisał Jan w księdze danej nam przez Boga.

Bolesław Parma