Kategoria: Sobota – Dzień Pański

Kazanie na temat Szabatu

Na naszej stronie zamieściliśmy nowe kazanie Bolesława Parmy wygłoszone 19.11.2016 r. pt. „Szabat”. Jest ono zamieszczone w dziale: Kazania.- nagrania. Zachęcamy do wysłuchania: posłuchaj.

Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z…

Szabat – sobota czy niedziela?

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest sabatem odpadła – bo nie można być Panem sabatu i sabatem jednocześnie, – bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie, – bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy, to…

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5. Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań dekalogu to także IV dotyczące sabatu: 2 Mojż. 20,8-11 „(8) Pamiętaj o dniu…

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Dekalog Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym że dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia. a)    W Biblii widzę, że w starym przymierzu (ST) były dwa prawa: 1)    Prawo Boże, moralne, wieczne, wyrażające…

Sobota czy niedziela?

Dlaczego niektóre wyznania chrześcijańskie święcą jako dzień odpoczynku sobotę zamiast niedzieli? Czyż pierwsi chrześcijanie nie spotykali się pierwszego dnia tygodnia? Czytaj Więcej…

Dzień Pański

W Apokalipsie św. Jana czytamy: ,,W dzień Pański popadłem w zachwycenie” (1.10). Powstaje pytanie: czy Jan miał na myśli niedzielę, jak mówi przypis do tego tekstu w Biblii Tysiąclecia, czy sobotę, jak głoszą inni? A może idzie o dzień w…