Kiedy i jak wprowadzono Niedzielę? Co mówią zapisy historyczne?

Print Friendly, PDF & Email

Kto pierwszy wprowadził świętowanie niedzieli? Czy zapisy historyczne mówią coś na ten temat? Jaka jest jej historia? Jaki dzień świętował zbór w Jerozolimie? Kto kierował zborem jerozolimskim w II wieku? Kiedy zbór w Jerozolimie został zlikwidowany? Kiedy ten zbór przestał odgrywać przewodnią rolę w chrystianiźmie? Które zbory jako pierwsze wprowadziły świętowanie niedzieli? Jakie były tego powody? Jaki związek z niedzielą miały powstania judejskie (żydowskie)? Kiedy zakazano świętowania soboty? Kiedy wprowadzono represje za świętowanie soboty? Na te pytania w swoim wykładzie stara się odpowiedzieć brat Rafał Kowalewski – posłuchaj.