Kiedy zaczyna się dzień – od wschodu, zachodu czy od północy? Argumenty biblijne.

Print Friendly, PDF & Email

Kto wprowadził liczenie doby od północy? Dlaczego Żydzi zaczynają dobę od zachodu? Jaki jest wspólny mianownik rozpoczęcia roku, miesiąca, tygodnia i życia ludzkiego? Co Żydzi zmienili po niewoli babilońskiej? Jak rozpoczynano dobę w Egipcie a jak w Babilonii? Kiedy jest pełnia roku, miesiąca lub życia ludzkiego? Czy kończą się one ożywieniem, ruchem, pracą czy też odpoczynkiem? Czy podobnie kończy się doba? Czy Bóg stwarzał świat w jasnej części dnia czy w nocy? Czy opis dnia w Biblii pokazuje co uznawano za jego początek? Czy słowo jutro dotyczyło okresu po zachodzie czy po wschodzie? Czy Bóg zsyłał mannę w nocy czy rano? Od jakiej pory w Izraelu liczono godziny? Czy Pascha/Wieczerza Pańska ma być spożywana 14 czy 15 Abib? Jak pogodzić to, że baranek miał być zabity i spożyty 14 dnia? Czy początek Dnia Pojednania może dotyczyć szabatów tygodniowych? Czy zamykanie i otwieranie bram jeruzalemskich można odnosić do początku i końca doby? Odpowiedzi na te pytania poszukuje brat Rafał Kowalewski w tym wykładzie. Zachęcamy do wysłuchania – posłuchaj.