Kategoria: Prawdy Wiary

Wytyczne dla pierwszych chrystian

Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości; że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry…

Izrael w świetle proroctw

  Wielu ludzi interesuje się proroctwami dotyczącymi przyszłości świata. W ostatnich jednak latach szczególnym zainteresowaniem cieszy się historia i przyszłość narodu żydowskiego. Wielu pyta, czy przyszłość Izraela została z góry przewidziana i zapisana w Biblii, a jeśli tak, to jakie…

Wspólne korzenie – Judaizm i Chrześcijaństwo

Według Biblii, chrześcijaństwo łączy z judaizmem silna więź organiczna. Apostoł Paweł zobrazował to na przykładzie korzenia i wyrastającego z niego drzewa oliwnego. Pisał, że my, chrześcijanie, zostaliśmy wszczepieni w drzewo narodu żydowskiego, którego ,,korzeń jest święty” (Rz 11.16); uczestniczymy w…

Dobra Nowina

„Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw…

Dyskredytowanie Dekalogu

Zgodnie z świadectwem Pism Hebrajskich i Mesjańskich, zarówno Izraelici, jak i pierwsi chrześcijanie przynajmniej do IV wieku przestrzegali biblijnej wersji przykazań Dekalogu. Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero 3 marca 321 r., kiedy Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę – czcigodny dzień…

Zmiany w Dekalogu

Skąd wzięła się w katechizmowej wersji Dekalogu odmienna numeracja przykazań oraz różnice w treści, które zasadniczo odbiegają od treści Dekalogu biblijnego? Czy z biblijnego punktu widzenia różnice te są dopuszczalne? czytaj więcej…

Pytania o Dekalog

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Dekalogu: 1.Czy Biblia rzeczywiście zawiera właściwy tekst Dekalogu, skoro istnieją dwie jego wersje? 2.Dlaczego Żydzi uważają, że na każdej tablicy było po pięć przykazań? 3.Czy Dekalog – jak głoszą różne wyznania – obowiązują wyłącznie Żydów?…

Czy Biblia uczy o Trójcy?

Nie wszyscy wierzący zdają sobie sprawę z tego, że na rozwój podstaw dogmatu o Trójcy Świętej ogromny wpływ miały m.in. takie czynniki jak politeizm starożytnych religii, filozofia grecka (platonizm), długotrwałe spory chrystologiczne oraz względy polityczne, czyli nacisk samych cesarzy, dla których ważniejsza była jedność imperium niż nienaruszalność prawd wiary. Aby zatem zrozumieć, jak doszło do powstania tego dogmatu, warto najpierw co nieco powiedzieć o pogańskich korzeniach „Trójcy” oraz o teologicznych kontrowersjach pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zachęcamy do przeczytania najnowszej broszury dostępnej w postaci wersji elektronicznej (klikajac link ponizej) Pobierz broszurę „Czy Biblia uczy o Trójcy„

Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie

Na temat oddawania czci obrazom i figurom Biblia w wielu miejscach dosadnie pokazuje co Bóg na ten temat myśli.  Poniżej prezentujemy tylko wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu: „Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu.…

Biblijne przepisy dotyczące pokarmów – czyste i nieczyste

Od dawna zastanawiałem się jak powinniśmy podchodzić do podziału zwierząt na czyste i nieczyste. Skąd wiadomo czy ten podział nadal obowiązuje? Choć już od kilku lat unikałem wieprzowiny to jednak teraz zbadałem ten temat i poniżej przedstawiam moje rozumienie tej kwestii. czytaj…