Kategoria: Prawdy Wiary

Skąd się wzięła Wielkanoc?

Kiedy zostały ustanowione święta wielkanocne? Kto je wprowadził? Dlaczego nie powinniśmy świętować Wielkanocy? Czy angielska nazwa Wielkanocy to imię pogańskiej bogini? Czy Wieczerzę Pańską można spożywać

Czy Jezus jest Lucyferem?

Komu przynależy się tytuł Lucyfer? Czy to możliwe, że Jezus jest Lucyferem? Czy takie słowo występuje w ogóle w Biblii? Czy szatan ma

Wykłady o wodzie

Na naszej stronie w dziale Nagrania zamieściliśmy linki do wykładów brata Rafała Kowalewskiego na temat wody. Pierwszy wykład omawia temat jak uzyskać

10. Podsumowanie

10. Podsumowanie Dziś duża część nie tylko historycznych kościołów protestanckich, ale także kościołów ewangelicznych i charyzmatycznych próbuje kulturowo tłumaczyć niektóre miejsca Pisma Świętego. Jest jednak obecnie wiele kościołów i zborów ewangelicznych które nadal uznają za aktualne zalecenia Pisma Świętego i…

9. Błędne wyjaśnienia

9. Błędne wyjaśnienia Dziś w różnych kościołach chrześcijaństwa, które odrzuciły zalecenie nakrywania głów przez kobiety (choć nie odrzuciły zalecenia odkrywania głów przez mężczyzn), na różne sposoby wyjaśnia się zalecenie apostoła Pawła z 11 rozdz. I Listu do Koryntian. Skoro nie…

8. Potrójne sito – nakrywanie głów u pierwszych chrystian

8. Potrójne sito – nakrywanie głów u pierwszych chrystian Na przestrzeni historii pojawiały się w tzw. chrześcijaństwie różne herezje, nowe nauki, ale też i pragnienie powrotu do pierwotnej nauki. Prawdziwi chrystianie musieli umieć rozpoznać i rozsądzić czy dana nauka jest…