Co oznacza słowo DUCH? Czy duch to zjawa, demon czy myśl? Czy duch to wiatr czy oddech?

Print Friendly, PDF & Email

Aby dowiedzieć się czemu poprawniejsza jest nazwa Tchnienie Święte zamiast Duch Święty, trzeba najpierw zapoznać się ze znaczeniem słowa duch. Co to słowo oznacza? Jakie ma znaczenie? Jak było używane w starszej polszczyźnie a jak jest rozumiane dzisiaj? Na ten temat możemy dowiedzieć się dużo w wykładzie Rafała Kowalewskiego pt. Bóg cz. 7 Co oznacza słowo DUCH? – posłuchaj.

Post navigation