Kim byli Bracia Polscy? 460 lat unitarianizmu w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Kim byli Bracia Polscy? Jaką rolę odegrali w Polsce, Europie i na świecie? W jaki sposób rewolucyjne hasła braci polskich jak racjonalizm, tolerancja, rozdział kościoła od państwa stały się dziś czymś powszechnie uznawanym? Jak wyglądały prześladowania braci polskich? Co stało się z nimi po ich wygnaniu z Polski? Tematem tym dzieli się brat Rafał Kowalewski – posłuchaj.