Jak poznać Boga?

Print Friendly, PDF & Email

Ile osób posiada wszechmoc? Na czym polega wszechwiedza? Czy Bóg jest suwerenny? W jaki sposób Bóg może być obecny w różnych miejscach? Czy my również możemy osiągnąć świętość? Na czym polega sprawiedliwość? Czy Bóg zawsze okazywał miłość? Dlaczego Bóg jest niezmienny? Jak poznajemy innych ludzi? A jak możemy poznać Boga? Jaką rolę odgrywa w tym nasz rozum? Zapraszamy do wysłuchania wykładu Jak poznać Boga? – posłuchaj.