Dziesięcina – dawać czy nie?

Ile dziesięcin było w Izraelu? Czy któraś z nich nadal obowiązuje? Czy nakaz dziesięcin z księgi Malachiasza dotyczy także nas? Do kogo jest kierowane poselstwo Malachiasza? Jaki związek ma ono z księgą Nehemiasza? Czym różni się kapłaństwo lewickie od

Czy Szabat to nie Sobota ani Niedziela?

Czy Szabat to nie Sobota ani Niedziela? Czy nowie księżyca nie pokrywają się z Szabatem? Czy wyliczanie dnia Pięćdziesiątnicy może być przerywane? Czy wyjście z Egiptu nastąpiło w Szabat świąteczny czy tygodniowy? Czy okrążanie Jerycha naruszało Szabat? Jakich informacji