Zanurzenie w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 6 maja 2023 r. w zborze w Warszawie odbędzie się zgromadzenie szabatowe połączone z zanurzeniem jednej osoby. Najpierw będzie można wysłuchać wykładu pt. “Chrzest czy zanurzenie?” a następnie wszyscy udadzą się nad pobliską rzekę Wisłę, gdzie brat Rafał Kowalewski dokona zanurzenia. Cieszymy się, że kolejna osoba dołączy do zgromadzenia wierzących.