Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z cennikami i tackami na pieniądze. Ściągają to wieczorem i nie brakuje grosza… Czy to kwestia moralności lub teologii protestanckiej, bardziej przemawiającej do ludzi?

Szabat – sobota czy niedziela? cz. 3

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest Szabatem odpadła

– bo nie można być Panem Szabatu i Szabatem jednocześnie,

– bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie,

– bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy,

to pozostały tylko dwie możliwości – albo Szabatem jest sobota, albo też niedziela.

Co o tym mówi Boże Słowo:

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne Prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5.

Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań Dekalogu to także IV dotyczące Szabatu:

Wj. 20,8-11 “(8) Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) ale siódmego dnia jest Szabat Jahwe, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Jahwe pobłogosławił dzień Szabatu i poświęcił go.”

W jaki sposób więc mamy być posłuszni IV przykazaniu?

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym, że Dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia.

a) W Biblii widzę, że w Prawie Bożym, zwanym też Prawem Mojżeszowym lub Prawem Jahwe, mamy dwa rodzaje prawa:

1) Prawo moralne, wieczne, wyrażające wieczną i świętą naturę Boga, obowiązujące Boże dzieci stworzone na Jego obraz:

– 10 przykazań napisane przez samego Boga na tablicach kamiennych i umieszczone w Arce,

– nakazy dotyczące moralności spisane przez Mojżesza i umieszczone obok Arki.

2) Prawo ceremonialne, czasowe, dotyczące sposobu oddawania Bogu chwały, kapłaństwa, ofiar, świątyni, dyscypliny napisane przez Mojżesza na pergaminie i umieszczone obok Arki, składające się z:

– prawa ceremonialnego (świątynia, kapłaństwo, ofiary)

– prawa cywilnego  i rodzinnego (relacje bliźni-bliźni)

– prawa karnego (dyscyplina, konsekwencje grzechu)

Prawo moralne nadal nas obowiązuje bo odnosi się do moralności, do relacji z Bogiem i człowiekiem, do tego co się Bogu podoba a co nie, co jest święte, a co jest obrzydliwością. Jezus streścił je w dwóch przykazaniach miłości.

Bóg obraca wszystko na korzyść dla tych którzy są mu posłuszni

“..Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra..” List do Rzymian 8,28

Puenta historii Józefa: “  Lecz Józef powiedział do nich: “Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga?  Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze”. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. ” I Ksiega Mojzeszowa 50:19-21 

Słowo Boże na dziś

Ale sługa Pański nie ma być kłótliwy, lecz łagodny wobec wszystkich, zdolny do nauczania, złych cierpliwie znoszący, który w cichości nauczałby tych, którzy się sprzeciwiają – 2 Tym. 2:24,25.

paul

DOŚWIADCZENIA WIARY SĄ CZYMŚ OCZYWISTYM

Umiłowani! Nie dziwcie się pożodze rozszalałej wśród was dla waszego wypróbowania, jakby spotykało was coś niezwykłego.

Ale gdy uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, radujcie się, abyście mogli jeszcze bardziej się radować, gdy Jego chwała się objawi!

1 Piotra 4:12-13

 

100 rocznica przepowiedni Charls’a T. Russell’a i jego Chronologia w Wykresie Wieków a Biblia (1)

Charles T. Russell – założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego – nauczał, że drugie przyjście Chrystusa rozpoczęło się niewidzialnie jesienią w 1874 roku. Następnie wskazał na rok 1914 jako na koniec czasów pogan (koniec świata) oraz ustanowienie Królestwa Bożego.Czy chronologia przedstawiona w jego „Wykładach Pisma Świętego” jest nadal aktualna? Kto ją jeszcze uznaje za właściwą? Czy rzeczywiście paruzja Chrystusa i sprawowanie przezeń władzy nad ludzkością rozpoczęły się w wyznaczonym przez niego okresie czasu?

100 rocznica przepowiedni Charls’a T. Russell’a i jego Chronologia w Wykresie Wieków a Biblia (2)

W pierwszej części staraliśmy się przedstawić najważniejsze zarysy eschatologii i chronologii biblijnej opracowanej przez Ch. T. Russella. Czas pokazał, że wszystkie jego zapowiedzi i daty okazały się błędne. Przypomnijmy jednak czego Russell wyczekiwał i co Biblia mówi na ten temat.

Słowo Boże na dziś – prezentowane zdjęciami brata Leszka

Dsc_2243 Dsc_4742 DSC_9447  PICT4535

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Mateuesz 6,25-34

Prezentowane zdjęcia autorstwa brata L. K.