Konto bankowe

Informujemy, że dnia 22.12.2014 r. zostało założone konto bankowe Zborów Bożych Chrześcijan Dnia Siódmego a po prawie miesiącu czasu uzupełniania różnych formalności, z dniem 20.01.2015 r. zostało ono aktywowane. Wszyscy którzy chcą wesprzeć naszą działalność głoszenia dobrej nowiny Boga o Królestwie Bożym mogą to zrobić przekazując ofiarę na nasze konto bankowe.

Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego kontynuują tradycje autonomicznych zborów powstałych w Polsce w latach 1932-1933 a jako odrębna wspólnota wyznaniowa działają w Polsce od 1989 r., a zarejestrowane zostały w 1991 r. Zbory Boże głoszą dobrą nowinę Boga o Królestwie Bożym i chcą dotrzeć z prawdami Bożego Słowa do mieszkańców Polski. Robią to na różne sposoby – poprzez stronę internetową, poprzez kwartalnik Łącznik zborowy, poprzez różne broszury, wydawnictwa, ulotki, poprzez działalność poszczególnych zborów. Wszystkie materiały rozprowadzamy za darmo.

Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność głoszenia dobrej nowiny to zaangażuj się w rozprowadzanie naszych materiałów ewangelizacyjnych lub wesprzyj nas finansowo przekazując ofiarę/darowiznę na nasze konto bankowe podane poniżej:

 

Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego

Słoneczna 5/7, 44-300 Wodzisław Śląski

ING Bank Śląski, nr konta:

48 1050 1070 1000 0090 3049 4869

 Osoby które chcą otrzymywać bezpłatnie kwartalnik Łącznik zborowy lub inne nasze broszury mogą napisać na nasz adres: zboryboze@gmail.com

Zapraszamy także na naszą stronę internetową gdzie można znaleźć wiele interesujących artykułów: www.zboryboze.pl

Kościół Boży Dnia Siódmego na świecie

Legenda:
IMC Member – Członkowie
Mission Churches – jednostki Misyjne
Receives BA- Ośrodki Kolportacyjne Wydawnictwa COG7
Disaster Relief Funds – Oddziały pomocy między innymi ds. zwalczania skutków katastrof i pomocy poszkodowanym
Orphans and Widows – Ośrodki Pomocy dla Sierot i Wdów
SHINE (Medical and Dental) – Ośrodki Medyczne (Szpitale i kliniki dentystyczne)
gcmission

Nowości wydawnicze z USA: The Journey: A History of the Church of God (Seventh Day)

The Journey: A History of the Church of God (Seventh Day)

Historia Kościoła Bożego (Dnia Siódmego) Roberta Coulter jest to w pełni udokumentowane źródło do badań nad rozwojem historycznym i teologicznym Kościoła. Jego raporty faktyczne, z których wiele mniej niż w pełni pozytywne, są potwierdzone przez archiwa Kościoła Colorado, szczególnie przez niemal kompletne biblioteki czasopisma Bible Advocate i jego poprzednika, The Hope of Israel  – wydawanego od 1863.

Twarda Oprawa, 528 pages

book

 

Informacja o książce na stronach wydawcy COG7 klikając tutaj

Obowiązek pracy

BreadNakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju 8 ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. 9 Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. 10 Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!1 11 Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! 14 Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził2. 15 A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! 

(2 List do Tesaloniczan 3:6-15)