Nowości wydawnicze z USA: The Journey: A History of the Church of God (Seventh Day)

The Journey: A History of the Church of God (Seventh Day)

Historia Kościoła Bożego (Dnia Siódmego) Roberta Coulter jest to w pełni udokumentowane źródło do badań nad rozwojem historycznym i teologicznym Kościoła. Jego raporty faktyczne, z których wiele mniej niż w pełni pozytywne, są potwierdzone przez archiwa Kościoła Colorado, szczególnie przez niemal kompletne biblioteki czasopisma Bible Advocate i jego poprzednika, The Hope of Israel  – wydawanego od 1863.

Twarda Oprawa, 528 pages

book

 

Informacja o książce na stronach wydawcy COG7 klikając tutaj

Obowiązek pracy

BreadNakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju 8 ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. 9 Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. 10 Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!1 11 Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! 14 Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził2. 15 A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! 

(2 List do Tesaloniczan 3:6-15)

Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z cennikami i tackami na pieniądze. Ściągają to wieczorem i nie brakuje grosza… Czy to kwestia moralności lub teologii protestanckiej, bardziej przemawiającej do ludzi?

Szabat – sobota czy niedziela? cz. 3

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest Szabatem odpadła

– bo nie można być Panem Szabatu i Szabatem jednocześnie,

– bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie,

– bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy,

to pozostały tylko dwie możliwości – albo Szabatem jest sobota, albo też niedziela.

Co o tym mówi Boże Słowo:

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne Prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5.

Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań Dekalogu to także IV dotyczące Szabatu:

Wj. 20,8-11 “(8) Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) ale siódmego dnia jest Szabat Jahwe, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Jahwe pobłogosławił dzień Szabatu i poświęcił go.”

W jaki sposób więc mamy być posłuszni IV przykazaniu?

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym, że Dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia.

a) W Biblii widzę, że w Prawie Bożym, zwanym też Prawem Mojżeszowym lub Prawem Jahwe, mamy dwa rodzaje prawa:

1) Prawo moralne, wieczne, wyrażające wieczną i świętą naturę Boga, obowiązujące Boże dzieci stworzone na Jego obraz:

– 10 przykazań napisane przez samego Boga na tablicach kamiennych i umieszczone w Arce,

– nakazy dotyczące moralności spisane przez Mojżesza i umieszczone obok Arki.

2) Prawo ceremonialne, czasowe, dotyczące sposobu oddawania Bogu chwały, kapłaństwa, ofiar, świątyni, dyscypliny napisane przez Mojżesza na pergaminie i umieszczone obok Arki, składające się z:

– prawa ceremonialnego (świątynia, kapłaństwo, ofiary)

– prawa cywilnego  i rodzinnego (relacje bliźni-bliźni)

– prawa karnego (dyscyplina, konsekwencje grzechu)

Prawo moralne nadal nas obowiązuje bo odnosi się do moralności, do relacji z Bogiem i człowiekiem, do tego co się Bogu podoba a co nie, co jest święte, a co jest obrzydliwością. Jezus streścił je w dwóch przykazaniach miłości.

Bóg obraca wszystko na korzyść dla tych którzy są mu posłuszni

“..Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra..” List do Rzymian 8,28

Puenta historii Józefa: “  Lecz Józef powiedział do nich: “Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga?  Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze”. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. ” I Ksiega Mojzeszowa 50:19-21 

Słowo Boże na dziś

Ale sługa Pański nie ma być kłótliwy, lecz łagodny wobec wszystkich, zdolny do nauczania, złych cierpliwie znoszący, który w cichości nauczałby tych, którzy się sprzeciwiają – 2 Tym. 2:24,25.

paul