Na Bogu nigdy się nie zawiedziesz…

Print Friendly, PDF & Email

Albowiem Ja, Jahwe, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą.
Księga Izajasza 41,13 / Biblia Tysiąclecia