Słowo Boże na dziś

Print Friendly, PDF & Email

Drogi Jahwe są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
Księga Ozeasza 14,10