Kategoria: Słowo Boże na Dziś

Shabbat Shalom!!!

SHABBAT SHALOM 13 Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania Szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz Szabat rozkoszą, a święty dzień Jahwe – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swoich…

Czasy niewiedzy a czas nawrócenia

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje Apostolskie 17,30-31  …

Słowo Boże na dziś

  I gdy będziecie go coraz lepiej poznawać, On będzie wam udzielał poprzez swą moc wszystkiego, co potrzebne do prowadzenia życia, jakie podoba się Bogu. 2 Piotra 1:3

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom ! Shabbat is our oasis, an escape from the everyday. May the joy and sweetness of this day fill your hearts! May this day be filled with joy, love, holiness Giver of this wonderful gift. Błogosławionego Szabatu! Szabat…

Shabbat Shalom !

  Shabbat is our oasis, an escape from the everyday. May the joy and sweetness of this day fill your hearts! May this day be filled with joy, love, holiness Giver of this wonderful gift. Szabat jest naszą oazą, ucieczką…

Shabbat Shalom

Błogosławionego Szabatu, Odpoczynku i Pokoju w Panu w niespokojnym świecie i pamiętaniu że Pan nas nigdy nie opuści. “..Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Jahwe mnie przygarnie…” Wielu Łask i Błogosławieństw Bożych. Psalm 27,10-14 Shabbat Shalom