Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!

Print Friendly, PDF & Email

Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
Księga Psalmów 82:3

Pożycza [samemu] Jahwe – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Księga Przysłów 19:17

z1 z2 BOYS SOLD AS SWEEPS z4