Dziesięcina – dawać czy nie?

Print Friendly, PDF & Email

Ile dziesięcin było w Izraelu? Czy któraś z nich nadal obowiązuje? Czy nakaz dziesięcin z księgi Malachiasza dotyczy także nas? Do kogo jest kierowane poselstwo Malachiasza? Jaki związek ma ono z księgą Nehemiasza? Czym różni się kapłaństwo lewickie od melchizedekowego? W którym kapłaństwie dziesięciny są obowiązkowe a w którym dobrowolne? Czy my powinniśmy dawać dziesięcinę? Jaką społeczność powinniśmy wspierać naszymi finansami? Tymi tematami dzieli się brat Rafał Kowalewski – posłuchaj.