Wyznaczanie daty Wieczerzy Pańskiej

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy link do wykładu pt. “Wyznaczanie daty Wieczerzy Pańskiej” który był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 25.08.2018 r. przez brata Henryka Hawańczaka. Zapraszamy do wysłuchania – posłuchaj.

Wykład ten pokazuje, że istnieją dwie główne metody wyznaczania nowiów, a więc początku miesiąca biblijnego, a tym samym daty Wieczerzy. Która z tych metod jest właściwa? Zachęcamy do wysłuchania przekazanych tu informacji i potem samodzielnego zbadania tego tematu.