Pięćdziesiątnica

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 31 maja 2020 r. wypada święto Pięćdziesiątnicy czyli pamiątka nadania Prawa na Synaju jak również zesłania Tchnienia Świętego na pierwszych uczniów, przez które Bóg zapisał swoje Prawo na sercach wierzących. Możemy więc w tym dniu odczytać sobie fragmenty Pisma przypominające te wydarzenia oraz uwielbiać Boga naszymi modlitwami i pieśniami.

Jak wyliczać datę Pięćdziesiątnicy? – zobacz