Nakrywanie głów – analiza i egzegeza tekstu

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy opracowanie pt. Nakrywanie głów – analiza i egzegeza 1 Kor. 11,1-18 napisane przez brata Rafała Kowalewskiego w 2010 r. a zaktualizowane obecnie. Jest to analiza po kolei wszystkich wersetów 11 rozdziału które omawiają ten temat.

Spis treści i linki do wszystkich części artykułu – zobacz.

1 Kor. 11,4-6 „(4) Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. (5) I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. (6) Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę.”