Pięćdziesiątnica – jak ją wyliczać?

Print Friendly, PDF & Email

Święto Tygodni czyli Pięćdziesiątnica nawiązuje do nadania Prawa na Synaju jak również do zesłania Tchnienia Świętego na pierwszych uczniów, przez które Bóg zapisał swoje Prawo na sercach wierzących.

Czasami pokrywa się to święto z katolickimi Zielonymi Świątkami, ale nie zawsze tak jest (nazwy Zielone Święta nie ma w Biblii). Biblijna Pięćdziesiątnica nie pokrywa się natomiast z wyliczeniem tego święta przez współczesnych Żydów. Jest tak dlatego, ponieważ współcześni Żydzi wyliczają dzień pięćdziesiąty licząc od dnia 16 Nisan i zawsze wypada im to na dzień 6 Siwan. Bóg jednak nie ustalił stałej daty tego święta, ale kazał ją wyliczać każdego roku. Nie należy jej więc ustalać od Szabatu świątecznego w dniu 15 Nisan ale od Szabatu tygodniowego który był w czasie Przaśników.

Co przemawia za tym, że Pięćdziesiątnicę należy wyliczać od Szabatu tygodniowego a nie świątecznego?

1. Analogia do Przaśników

W czasie Przaśników spożywano przaśne chleby a w czasie Pięćdziesiątnicy przynoszono dwa bochenki chleba na zakwasie upieczone z nowego ziarna. W czasie Przaśników dzień po Szabacie tygodniowym przynoszono snop jęczmienia na obrzęd potrząsania. Dokładnie 50 dni później podczas Pięćdziesiątnicy przynoszono snop pszenicy na obrzęd potrząsania. Miało to być dzień po siódmym Szabacie. Gdyby Pięćdziesiątnicę należało liczyć od Szabatu świątecznego a nie cotygodniowego to dzień przed Pięćdziesiątnicą także by musiał być Szabatem świątecznym. Biblia jednak nic o tym nie wspomina. Dziwne by to było, że przed Pięćdziesiątnicą nie ma Szabatu. A to tym bardziej, że różnica między nimi wynosiła 7 tygodni.

2. Nakaz wyliczania i brak stałej daty.

Nigdzie w Biblii nie jest podana data 6 Siwan, tylko jest nakaz wyliczenia 50 dni. Po co Bóg kazałby liczyć 50 dni skoro wypadałoby to każdego roku w tym samym dniu? Czemu wszystkie święta mają podane dokładne daty a tylko tu Bóg nakazuje wyliczenie w każdym roku daty? Bóg nie podał daty tego święta na 6 Siwan tylko nakazał ją co roku wyliczać, co wskazuje nam, że było to święto ruchome a nie stałe w ustalonym dniu miesiąca.

3. Trzykrotne użycie słowa “Szabat”

W tekście użyte jest też 3 razy słowo Szabat i wskazany jest dzień po 1 i po 7 Szabacie.

Kpł. 23,15-21 “(15) Od następnego dnia po Szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni. (16) Aż do następnego dnia po siódmym Szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Jahwe. (17) Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po dwa chleby, każdy z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Jahwe.

4. Święto odrębne od Szabatu cotygodniowego.

Pięćdziesiątnica gdyby była zawsze w dniu 6 Siwan to czasami mogłaby wypaść w szabat cotygodniowy, po co więc Bóg by zaznaczał, że ma to być święto i nie należy wtedy pracować?

Lb. 28,26-31 “(26) A w dniu pierwszych zbiorów [pierwocin], gdy będziecie składać dla Jahwe nową ofiarę z pokarmów, w wasze Święto Tygodni, będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. (27) Złożycie na ofiarę całopalną, woń przyjemną dla Jahwe, dwa cielce, jednego barana, siedem rocznych jagniąt, (28) a na ich ofiarę z pokarmów trzy dziesiąte efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego barana, (29) a po jednej dziesiątej na każde jagnię z siedmiu jagniąt, (30) jednego kozła, aby dokonać za was przebłagania. (31) Będziecie to składać oprócz stałej ofiary całopalnej oraz jej ofiary z pokarmów. Mają być u was bez skazy wraz z ich ofiarami z płynów.”

Rafał Kowalewski