Bóg a wieża Babel

b

Interesuje mnie historia wieży Babel. Czy jest prawdziwa? A jeśli tak, to czy Bóg, który podzielił ludzi przy jej budowie, nie jest odpowiedzialny za brak porozumienia i dialogu między wszystkimi narodami? Skoro bowiem przez Niego ludzie nie byli w stanie się ze sobą komunikować, i jest tak przez całe wieki, to przecież Bóg musi być za to odpowiedzialny. Co Biblia mówi na ten temat? Czy zachowanie Boga można jakoś usprawiedliwić? Czy był to kolejny kaprys Boga, aby ludziom utrudnić i tak już wystarczająco skomplikowane życie?

Czytaj Więcej…

Wybrani i odrzuceni

s

W nawiązaniu do artykułu ,,Wybranie i odrzucenie Saula”  mam pytanie: jak to w rzeczywistości jest z tym Bożym wybraniem i odrzuceniem? A konkretnie, od czego zależy jedno i drugie? Czy mógłby pan podać inne przykłady biblijnych postaci (poza królem Saulem), które dostąpiły wybrania, a następnie odrzucenia? I jeszcze jedno: dlaczego Bóg wyciąga tak daleko idące konsekwencje w przypadku tak mało znaczących przewinień, jak na przykład to Saulowe? 

Czytaj Więcej…

 

 

Kult Marii i świętych

Interesują mnie bardzo zagadnienia związane z Biblią, a w szczególności wszystko to, co Kościół rzymskokatolicki wypaczył. Chodzi mi szczególnie o kult świętych. Czy to, co ma miejsce w Kościele katolickim: kult Marii i innych świętych wyniesionych na ołtarze oraz modlitwy o ich wstawiennictwo, jest do pogodzenia z Pismem Świętym? A jeśli nie, to co sądzić o tym, że jeszcze w XXI wieku kult ten jest tak powszechny w naszym kraju?

Czytaj więcej…

Apokalipsa – Objawienie z Patmos (1)

Durer_Revelation_Four_Riders

Interesuje mnie Księga Apokalipsy św. Jana. Jak jednak ustosunkować się do jej autorstwa i treści i jak ją zrozumieć, skoro tyle w niej dziwnych i niezrozumiałych obrazów? Jak na przykład traktować zapowiedzi bliskiego przyjścia Chrystusa i końca świata, skoro minęło już tyle czasu od powstania tej księgi? Czy można w ogóle wierzyć, że wydarzenia w niej przedstawione się sprawdzą? A jeśli tak, to kiedy nastąpi owo przyjście Chrystusa i koniec świata?

Czytaj więcej…

Prawda o wniebowzięciu Maryi

W tygodniku katolickim ,,Niedziela” (Nr 24 z 15 VI 2008 r.), w rubryce ,,Gadu-gadu z księdzem”, jedna z czytelniczek zapytała: ,,Jak to jest, że my katolicy, wierzymy w to, że Matka Boża została wzięta do nieba, a jednocześnie czcimy Jej grób? Jeśli jest grób Maryi, to znaczy, że Ona umarła jak każdy człowiek, a nie została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Jak to jest z tym grobem Matki Bożej, szczególnie w kontekście wniebowzięcia?”A Ja chciałbym wiedzieć coś więcej (poza tłumaczeniem księdza) o wniebowzięciu Maryi. Co mówi Biblia na ten temat?

Czytaj więcej…

Biblijne przepisy pokarmowe – czyste i nieczyste

W jedenastym rozdziale Księgi Kapłańskiej zamieszczony jest podział zwierząt na czyste i nieczyste. Czytamy w nim, że pewnych zwierząt nie powinno się spożywać. Jaki był powód ustanowienia tych przepisów? Czy prawdą jest – jak głosi m.in. Kościół rzymskokatolicki – że Nowy Testament je unieważnił? Proszę ustosunkować się również do następujących tekstów: Mt 15.17-18; Dz 10.15; Rz 14.1-4,14; Kol 2.16-17; Tt 1.15.

Czytaj więcej…

Drzewo życia

Interesuje mnie następujący tekst: ,,I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia” (Rdz 3.22-24). Czy Bóg (bogowie) bał się, że człowiek może być nieśmiertelny i dlatego wygnał go z raju? Co się stało z drzewem życia?

Czytaj więcej…

Czy można utracić zbawienie?

Wiele razy słyszałem, że jeśli ktoś dostąpił zbawienia, to raz na zawsze. Na dowód tego zwykle przytacza się słowa ap. Pawła, który napisał: ,,Al­bowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość (…) nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej” (Rz 8.38-39). Czy można więc mieć pewność zbawienia raz na zawsze, czy też istnieje możliwość jego utraty?

Czytaj więcej…

Wina i kara

Dlaczego według Dekalogu Bóg ,,karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia”, podczas gdy w Księdze Ezechiela czytamy: ,,Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna” (20,18)? Jak należy rozumieć te dwa przeciwstawne stwierdzenia?

Czytaj więcej…

Bóg a sąd nad Kanaanem

jerycho

Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle krwawych i bulwersujących scen ? Czy nie świadczą one przeciwko Bogu i o Jego okrucieństwie, skoro pozwolił Izraelitom wytępić ludy Kanaanu, łącznie z kobietami i dziećmi? Czy sceny takie nie dyskredytują Boga oraz samej Biblii? 

Czytaj więcej…